2020-04-16: Morgonandakt

Torsdag 16 April, 2020.
Psalm 517 – ”Världen som nu föds på nytt”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, på väg ut i denna dag berjag dig om ditt beskydd och din ledning. I denna stund ber jag om din närvaro. Kom med den stillhet som är av dig. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:25-27

”Jesus sade: ‘Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.’”

Betraktelse

Idag är en ny dag, med ett nytt bibelord: några versar från Jesu långa avskedstal till sina lärjungar i Johannesevangeliet (hela talet finns i kapitlen 14-17). De här orden från Jesus, precis som alla ord han talar i evangelierna, riktar sig till minst tre grupper av människor.

Den första av dessa tre grupper är Jesu första lärjungar, de som fick leva och vandra med honom de där åren för snart 2000 år sedan. De var de första som hörde Jesu budskap, och det är tack vare dem som vi kan få ta del av det idag. Jesus säger i den här morgonens text att han talat till och undervisat de första lärjungarna medan han är kvar, sedan sänder Gud sin ande för att undervisa och påminna lärjungarna om allt det där.

Den andra gruppen som Jesu ord är tänkta för är alla andra som försöker följa Jesus som lärjungar, till exempel du och jag idag. Tack vare tidigare lärjungar har vi fått ta emot och höra budskapet från Jesus, och också till oss vill den helige Ande komma och undervisa och påminna om vad vi har läst och hört. Till exempel undervisa och påminna om sådana ord som vi läser den här morgonen, för att de ska fästa lite bättre i oss. Det är gott såhär precis efter påsken med dess glädje, och det är särskilt nödvändigt just i den här tiden. Både glädjen i tron och hur världen ser ut runt omkring oss kan bli vägar för oss att komma närmre Gud.

Den tredje gruppen som Jesu ord är tänkta för, är alla de människor som ännu inte har hört dem, och de som hört dem, men inte varit redo att lyssna. Det finns en likhet mellan dem som hört Jesu ord och tagit dem till sig, och dem som inte gjort det än. Det likheten består i att båda dessa grupper är beroende av lärjungar. Vi som föröker leva som Jesu lärjungar idag kan göra det tack vare tidigare lärjungar, som förmedlat budskapet till oss. De som ännu inte är lärjungar behöver oss som redan är det, för att kunna bli det. Om inte vi berättar om Jesus, vem skulle då göra det?

Som lärjungar idag är vi länkar i Guds kedja av lärjungar. Också det vill Guds Ande undervisa och påminna oss om, också den här dagen.

Förbön

Gode och underbare Gud, tack att ditt ord är riktat till alla, att du söker och längtar efter gemenskap med alla människor. Tack att vi får vara länkar i den kedja som gör att människor också idag lär känna dig. Tack att du alltid vill vara hos oss genom din helige Ande för att undervisa oss och påminna oss om allt det där som är gott för oss att höra.

Käre far, den här dagen ber vi på nytt om din närvaro och ditt ingripande i världen och i allt det som sker i den just nu. Gode Gud, kom med vishet till de styrande, med helande till de sjuka, med kraft till de vårdande, med frid till de döende. Led oss igenom den här dagen, så att det får bli en dag till din ära och i din närhet. Låt oss den här dagen få upptäcka något mer av dig och av din kärlek till oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: