2020-04-16: Aftonbön

Torsdag, 16 April, 2020.
Psalm 214 – ”Lär mig att bedja av hjärtat”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack, käre far, att du alltid ser mig, känner mina tankar och hör min böner. Tack att du är nära redan innan jag ropar efter dig. Nu ber jag dig: hjälp mig i denna stund till stillhet, så att jag hör din röst. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 15:11-17

”Jesus sade: ‘Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.’”

Betraktelse

Från samma tal av Jesus som vi imorse läste några versar, hämtar vi den här kvällen några versar att stanna upp inför. Talet, Jesu avskedstal till sina lärjungar, tar upp fyra kapitel i Johannesevangeliet och Jesus talar där om flera olika ämnen, både om saker som är och saker som ska komma. I de versar som har valts till den här kvällen, talar Jesus om livet med honom på flera olika sätt. I de här raderna finns flera saker som det är gott för oss och för alla människor att få höra honom säga. Vi ska denna kväll helt kort stanna upp inför något Jesus säger i dessa verser.

Bland annat säger Jesus i dessa verser att han har ett bud, en befallning, till oss: Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Jesus är inte den som bara befaller dem som vill följa honom vad de ska göra, han är den som först gjort på samma sätt själv. Och så påminner Jesus om hur han är den som genom sitt liv och sin död är den som sätter det verkligt stora exemplet, när han säger: Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

Det är också värt att stanna upp inför att Jesus i dessa verser talar om oss och till oss som sina vänner. Som lärjungar till Jesus ska vi inte se på oss själva som några okunniga och ovetande tjänare, för det är inte på det sättet som Jesus beskriver oss och vår relation till honom. Som lärjungar till Jesus ska vi se på oss själva som vänner till Jesus: vänner som har gemenskap med honom, och som får del av den kunskap som han har, som får veta vad som sker. Jesus säger ju: Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.

Jesus kallar oss inte för tjänare i dessa versar, utan vänner. Men det betyder inte att vi inte ska tjäna, tvärtom. För Jesus talar också om sig själv som den som tjänare, och att vi därför ska göra på samma sätt (se Matt 20:20-28; Mark 10:35-45). Vi ska alltså inte tjäna för att Jesus kallar oss för sina tjänare och befaller oss att tjäna, utan för att han själv är en tjänare och för att vi som hans lärjungar och vänner är kallade att följa hans exempel.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga: Vi ska se på oss själva oss vänner till Jesus, men som vänner som också, likt tjänare, är villiga att tjäna, precis som är gott att vara sina vänner till hjälp. Eftersom du och jag kan och ska se på oss själva som Jesu vänner, kan vi också tjäna honom så som man tjänar en vän. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, käre himmeske Fader, tack att du genom din Son kallar oss för dina vänner. Tack för att vi får se på oss själva på det sättet, och tack för att vi får tjäna dig såsom du tjänar oss. Hjälp oss att tjäna dig såsom man tjänar en vän. Ge oss glädje och kraft i vårt liv som dina lärjungar.

Käre himmelske Fader, vi ber dig också denna kväll om din närvaro och ditt förbarmande: i världen, i vårt land, i våra sammanhang och i våra liv. Kom till dem som är sjuka med hälsa och helande. Kom till dem som är oroliga med din frid. Kom till dem som vårdar och vishet, omsorg och kraft. Hjälp oss, käre Herre, att leva för dig och varandra, idag, ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: