2020-04-15: Morgonbön

Onsdag, 15 April, 2020.
Psalm 259 – ”Saliga Visshet, Jesus är min”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 1 Krönikeboken 16:8-13

”Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under! Prisa stolt hans heliga namn; de som söker Herren må glädja sig. Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom. Tänk på de under han har gjort, hans tecken och hans domslut, ni barn till Israel, hans tjänare, söner till Jakob, hans utvalde.”

Betraktelse

Även om påskhelgen är över, så är påsken inte slut. Tvärtom är det så att i kyrkans kalender, där har vi nu gått in i påsktiden, som nu pågår fram till och med pingst (alltså knappt 7 veckor). Två saker kan vi med fördel tänka på och ta med oss under den här tiden. Det ena är glädjen över uppståndelsen, det andra är att den glädjen inte blir mindre, om fler får ta del av den.

Glädjen är en del av den kristna trons DNA, evangelium betyder glatt budskap. Utgångspunkten för tron är något fantastiskt – att Gud på grund av din kärlek till oss människor själv blev människa, en människa som genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse gör det möjligt för oss att leva i gemenskap med Gud, både nu och ännu mera sen. Uppståndelsen på påskdagens morgon är både utgångspunkten för och fullbordandet av Jesu uppdrag – att visa vägen för oss till Gud och till ett liv i gemenskap med honom.

Men på påskdagen läser vi också om hur Gud vill detta för alla människor, och att Jesus ger dem som redan känner honom, dem som kallas lärjungar, uppdraget att fortsätta sprida det glada budskapet (Se Matt 28:16-20). Den uppgiften står vi fortfarande i, också den här dagen, och den här morgonens bibelläsning är en av många passager där just glädjen över vem Gud är och vad han gjort och gör i världen och för människor, och att berätta om honom och om detta, hänger ihop. Att själv hämta glädje hos Gud och att sedan föra den vidare är alltså tätt förknippade med varandra.

Det här med att berätta om sin tro för andra, att dela glädjen, är långt ifrån lätt för alla eller hela tiden. Men om vi tittar på den här morgonens text, och försöker tänka på den som en arbetsinstruktion för den här dagen, så ser vi att tacksamhet och eftertanke kring vad Gud redan har gjort är något som tas upp i texten. Att igen och igen ta sig tid för Gud är en annan. Båda dessa förhållningssätt i texten är inte tips från den himmelske coachen, det är förutsättningar för att Gud ska kunna fylla upp oss med sitt goda på ett sådant sätt, att det blir omöjligt att dölja. Så vill Gud arbeta med oss, han vill att vi ska tjäna honom med glädje (Ps. 100:2), också den här dagen.

Förbön

Käre Far, tack att du vill att alla människor ska få ta del av den glädje som kommer från dig, och tack för att livet med och för dig är tänkt som ett liv av glädje. Den här dagen ber vi, käre Herre, om påminnelser om och tillfällen till fördjupad glädje och gemenskap med dig. Hjälp oss att den här dagen ta oss tid med dig, hjälp oss att tjäna dig med glädje.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: