2020-04-15: Aftonbön

Onsdag, 15 April, 2020
Psalm 721 – ”Trädet och grenen och frukten hör samman”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 15:4-5

”Jesus sade: ‘Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.’”

Betraktelse

I andakten i morse stannade vi upp inför några versar i 1 Krönikeboken som talar om det här dubbla som är påskens budskap: glädjen över att Jesus har uppstått och uppdraget som alla kristna har fått: att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. I texten i morse kunde vi utläsa att tacksamhet över och eftertanke inför Gud och det han har gjort och gör kan vara nycklar för dig och mig att låta glädjen och frimodigheten få växa. Båda de sakerna vill Gud ge oss mer av.

Den här kvällen läser vi delar av ett välkänt Jesusord från Johannesevangeliet. Som på flera andra ställen använder sig Jesus av en vardaglig bild för att förklara något mera komplicerat. Denna gång använder han sig av en av den tidens och platsens vanligaste kulturväxter, vinträdet, för att beskriva hur relationen mellan oss och honom ser ut.

Jesus talar om sig själv som vinstocken, och om lärjungarna, det vill säga bland annat om dig och mig, som grenarna. Utan själva vinstocken, stammen, trädet, kan grenarna inte få någon näring, och inte heller bära frukt. På samma sätt är det för oss människor: Om vi vill bära frukt som lärjungar, måste näringen få komma från Gud. Jesus säger inte detta för att vi ska se på oss själva som kraftlösa, för det är vi inte. Vi kan göra massvis av saker utan Guds inblandning, göra karriär, tjäna pengar, arbeta på. Men vi kan aldrig vara Jesu lärjungar utan Guds inblandning.

Om vi vill bära frukt som lärjungar, vilket är den för Gud viktiga frukten, den som verkligen består, då måste kraften och näringen komma från stammen Jesus. När det kommer till att vi är lärjungar, då vill Jesus verka med sin näring och kraft genom oss. För om vi blir kvar hos Jesus, då bär vi frukt. Men: Precis som ett vinträd eller ett äppleträd inte kan gå från tomma grenar till mogen frukt över en natt, så tar också vår frukt tid. Men, om vi förblir i Jesus som det står i den här kvällens text, om vi tar oss tid till att be och att läsa bibeln och leva ett liv där Jesus får plats, då bär vi frukt.

Och den frukt som då växer fram, den är inte tänkt att ligga snyggt i en skål och beundras. Den frukt som Gud låter växa fram, det är frukt som vi ska bjuda andra på. För när Gud ger oss saker, låter saker växa fram i våra liv, så är de aldrig tänkta bara för oss, de är minst lika mycket tänkta för dem som Gud vill nå genom oss. Så stort är ditt och mitt uppdrag – också den här dagen.

Förbön

Käre Far, du som genom din Son ger oss förtroendet, näringen och kraften att bära frukt som lärjungar, hjälp oss att förbli kvar hos honom och hos dig. Låt mig få vara glädje för människor jag möter, och låt i mitt inre en djupare glädje över dig få växa fram. Hjälp mig att leva ett liv där det finns tid och plats för dig, du som alltid vill vara nära mig.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: