2020-04-14: Morgonbön

Tisdag, 14 April, 2020.
Psalm 240 – ”Uti din nåd”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Hebréerbrevet 2:10-11, 14-18

”Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder.

Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.”

Betraktelse

Gud vill frälsa oss människor från allt ont, som på något sätt tagit sig in i själva det mänskliga DNA-et och därför är liksom medfött och ”naturligt” hos oss. Vi kan inte frälsa oss själva och är därför dödsdömda. Någon annan måste alltså åstadkomma den frälsning vi behöver men inte själva kan skaffa oss. Det är Hebreerbrevets förklaring till att Jesus måste sänka sig ner till oss och bli fullt ut en i människosläktet. Endast så kan han helt och hållet solidarisera sig med oss och bli ett med oss; ”därför måste han i allt bli lik sina bröder”.

Han måste alltså frestas, på riktigt, så att det inte kan sägas. ”Det är väl ingen konst för Guds Son att besegra frestelsen att göra ont – han är ju motsatsen till det och kan inte göra ont”.

Men Jesu kamp mot det onda är på riktigt, den gör ont i hans kropp och själ. Han måste lära sig lydnad genom att lida, precis som det kostar på för oss att lyda Guds vilja. Det betyder nu inte att det först saknades något i Jesu fullkomlighet, och att Gud så att säga måste testa Jesus för att se om han är fullkomligt och frivilligt lydig det goda.

Det som prövningar och frestelser gör med en människa (och Jesus var en människa) är att öka hållfastheten och troheten i att göra det man vet är rätt och det man egentligen är skapad till att bli; = att fullkomnas. Vi ska inte be om att slippa varje frestelse, men om att få hjälp att stå emot den när den kommer. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, kära himmelske Fader, tack att du vet precis och fullständigt hur vi har det. Tack att du lät din Son bli människa som vi, så att vi kan veta att du i dig själv har känt vad vi känner. Tack att din kamp mot det onda är en kamp där vi får stå på din sida. Låt oss idag få vandra dina vägar, gå dina ärenden, och få vara under dina vingars beskydd.

Den här dagen ber vi om glädje och inspiration i uppgiften att bana väg för dig: både runt omkring oss och i vårt eget inre. Låt oss få vara verktyg för ditt rike. Vi ber också om ditt förbarmande och ingripande i världen just nu. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: