2020-04-14: Kvällsbön

Tisdag, 14 April, 2020.
Psalm 557 – ”Jag vet på vem jag tror”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Psaltaren 22:23-24, 26-27

Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder, i tempelskaran skall jag prisa dig. — Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför dem som fruktar Herren får jag frambära de offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta, de som sökt sig till Herren får prisa honom. – Må ni alltid vara fyllda av livsmod!

Betraktelse

I morse läste vi ur Heb. 2 att Jesus inte skäms för att kalla oss bröder (= syskon), och att inskärpa att hans himmelske Fader också är vår far, som skapat oss och älskar oss oändligt. Han vill verkligen bli och vara människa på riktigt, så att han kan komma oss nära nog att göra oss delaktiga av sitt starka och heliga liv. Avståndet mellan honom oss måste bli så litet att till och med vår lilla tro orkar ta det lilla steget av tillit som behövs för att acceptera hans gåva till oss och göra den till vår egendom. Och det är han som går hela vägen ner till oss, så att vi får chansen.

Psalm 22 i Psaltaren, som Jesus börjar recitera och ropa på korset: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”, den leder fram till en förvissning om bönhörelse och räddning, som den djupt plågade till slut ska få lovsjunga Gud för, tillsammans med sina ”bröder/syskon”. Han led för oss, så att han ska få glädjas och lovsjunga tillsammans med oss. Det vill han ge allt för.

Förbön

Gode Gud, tack att vi får kalla dig ”Far” och din Son Jesus Kristus för vår broder. Tack att Jesus inte skäms för att kalla oss bröder – hjälp oss att inte skämmas för dig i våra liv. Hjälp oss att växa i tro på dig, i tillit till dig och i stolthet och glädje över att få vara ett barn hos dig.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår broder, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: