2020-04-13: Morgonbön

Måndag, 13 April, 2020.
Psalm 742 – ”Han är inte här, han lever”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Fader, jag ber dig denna morgon om din närvaro. Gör mig uppmärksam och lyssnande, rikta min blick och hela mitt jag mot vad du idag vill visa mig. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 20:19-23

”På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.””

Betraktelse

Idag är det Annandag påsk. Annandagarna under kyrkans år finns till för att de stora dagarna (Juldagen, Påskdagen och Pingstdagen) och deras budskap helt enkelt ska få lite mer tid att sjunka in. Men, annandagarna är inte bara ett påhäng, de står också för sig själva med sina egna texter och sina egna teman. Och temat för påskens annandag är ”Möte med den uppstånde.” Det handlar alltså om att Jesus Kristus, den uppstånde, möter människor. Vi kan läsa om detta i bibeln, men vi kan också se det hända idag.

Igår, på påskdagen, läste vi om hur Jesus mötte sina lärjungar på ett berg i Galileen och lämnade över uppdraget till dem att gå ut och göra alla folk till lärjungar, att döpa dem och lära dem alla de bud som Jesus gett dem. För oss innebär det att varje människa som räknar sig som en lärjunge till Jesus har fått det uppdraget: att leda andra människor till honom.

Att lära människor de bud som Jesus har gett, det är att tala sådana ord som Jesus har talat. I den här morgonens text, som handlar om hur den uppstånde Jesus möter sina lärjungar, får vi några sådana ord att dela vidare till andra, orden Frid åt er alla. I de orden finns både en önskan och ett löfte: en önskan om att de man talar till skall få uppleva verklig frid, och ett löfte om frid från Jesus som själv talar om hur han är den som kan ge den verkliga friden i tillvaron (Se Joh 14:27).

Både önskan om det goda för människor, och löftet från Jesus om att han verkligen kan ge just det behöver man ha med sig när man möter människor och försöker följa Jesu uppmaning att berätta för dessa människor om honom. Med andra ord: man behöver verkligen önska människor det goda, och veta att detta goda kommer från Gud. Eller, uttryckt med lite andra ord: man behöver både älska människor och känna Gud.

Ingen av de båda sakerna blir man någonsin färdig med. Därför är varje dag ett utmärkt tillfälle både att träna sig i dessa saker, för den uppstånde Kristus vill att människor möter honom genom dig, också den här dagen.

Förbön

Himmelse far, du som är vårt ursprung och vårt mål, du som aldrig upphör att söka oss: tack att du lät Kristus uppstå från de döda för vår skull och för att kunna möta oss. Tack att du vill möta oss och gripa in i våra liv, och tack att du vill göra oss till dina verktyg för att fler människor skall få möta dig. Käre Far, låt oss få vara goda verktyg i din hand.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: