2020-04-13: Kvällsandakt

Måndag, 13 April, 2020.
Psalm 774 – ”Som när ett barn kommer hem om kvällen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske fader, du vet redan att jag söker stillheten för att kunna höra dig tala i ditt ord och i bönen. Nu ber jag dig: hjälp mig med det, kom med den stillhet som är av dig. Amen.

Bibelläsning – Jeremia 31:9-13

”Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Ty jag är en fader för Israel, Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni främmande folk, förkunna det i de fjärran kustländerna: Han som skingrade Israel skall samla dem. Han skall vakta dem som herden sin hjord. Ty Herren friköper Jakob och räddar dem från övermakten. De skall komma till Sions höjd och jubla, de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger, över säd och vin och olja, över får och oxar. De skall bli som en grönskande trädgård, aldrig mer skall de lida nöd. Då skall flickorna dansa i glädje, ynglingar och gamla fröjdas. Deras sorg skall jag vända i jubel, jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.”

Betraktelse

Den här kvällen läser vi en bibeltext från profeten Jeremia som också har lästs i Svenska kyrkans gudstjänster idag på Annandag Påsk. Läsningen är en av många i profeten Jeremias bok som innehåller ord av tröst riktade till framförallt Israels folk. Men: den som tänker på sig själv som och i sitt liv försöker vara en lärjunge till Jesus, kan också se på sig själv som en del av det nya, större Israels folk (läs kapitel 11 i Romarbrevet så får du veta mer om detta). Också till alla oss riktas de många ord av tröst som återfinns i Gamla Testamentet, och då inte minst hos profeten Jeremia.

Igår, på påskdagen, läste vi inte bara om hur Jesus uppstod, utan också om hur han till sina lärjungar lämnade över uppdraget att gå ut i världen och arbeta för att fler ska få höra om Jesus och få leva sina liv med och för honom. Vi hörde då om hur Jesus befallde sin lärjungar (och därmed också oss som försöker vara hans lärjungar idag) att lära människor de bud som Jesus har gett, vilket innebär att vi ska tala sådana ord till människor som Jesus har fått tala till oss, och som har fått rot och fäste hos oss. Inte sällan är de orden ord som har till avsikt att förmedla tröst till den som tilltalas.

Så är det också med orden som vi läser den här kvällen: de handlar om hur människor kommer till Gud och får tröst. Gud låter genom profeten Jeremia oss veta att han tröstar dem som kommer till honom. Gud tröstar och leder, det vill säga, han fattar tag om oss och för oss i den goda riktningen, som alltid är närmre sig. Och så talar han ord till oss om hur det ska bli, vad vi kan förvänta oss av den framtid som blir vår om Gud får vara med oss, om vi låter honom vara det. Vad en sådan framtid innehåller ser du i texten ovan, för dem som tilltalas i den här texten är också vi.

Gud tröstar, leder och berättar om den tillvaro som ska komma. Det är ord att ta till sig och föra vidare till andra, också den här dagen.

Förbön

Gode och underbare Gud, du som är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, tack att du också räknar med mig som ett verktyg för den tröst som du vill förmedla till alla människor. Tack att det alltid finns mer att upptäcka när vi lever i din närhet. Den här kvällen ber vi dig: ta bort vår rädsla för att söka dig djupare, hjälp oss fråga efter dig och förvänta fler och större saker av dig.

Även denna kväll ber vi dig om ditt förbarmande och ingripande i den här världen. Kom med din vishet till de styrande, kom med din frid till de oroliga och rädda, visa vägen till dig för de bortsprunga. Hjälp också oss att genom våra ord och våra liv vara vägmärken som pekar mot dig och mot den tröst som finns hos dig, för alla vi möter. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.” (1 Thess 5:23-24, 28)

%d bloggare gillar detta: