2020-04-12: Morgonbön

Söndag, 12 April, 2020.
Psalm 743 – ”Var glad, för Kristus lever”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, livets Herre, du som denna dag har uppväckt din Son från de döda, jag ber dig: ge nu mig, som kommit till dig, stillhet och uppmärksamhet, låt mig få höra ett ord av liv från dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 28:1-20.

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Betraktelse

Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden från de döda! Glad Påsk vill jag önska dig som läser dessa rader och brukar läsa eller precis har upptäckt denna sida. Nu är det verkligen, äntligen, en glad påsk, för nu har Kristus uppstått, Gud har besegrat döden.

Nu är det verkligen påsk, nu har vi fått följa Jesus hela vägen från intåget i Jerusalem, till den sista måltiden och nattvardens instiftande och förräderiet på skärtorsdagen, till lidandet, smärtan och döden på långfredagen, och till uppståndelsen och segern nu på påskdagens morgon. Påskens cirkel är sluten, och slutet är gott, verkligt gott.

Under dessa dagar och allt det som händer under dem, så blir det särskilt tydligt vem Gud är. Det som hänt under skärtorsdagen och långfredagen visar på Guds och Jesu kärlek till och omsorg om oss. Inte ens döden är en för stor uppoffring när Gud och Jesus får visa vad de är beredda att göra för varje människa.

Men det som sker på påskdagen visar först och främst på två andra aspekter av vem Gud är, nämligen hans makt och hans trofasthet. Döden och ondskan besegras när döden inte tillåts behålla Jesus i sitt grepp. Där visar sig Guds makt. Trofastheten visar sig på två ställen i den här morgonens text: dels genom ängelns ord om att Jesus har uppstått, så som han sade, dels genom löftet allra sist i dagens text, att han är med alla dagar till tidens slut. Jesus håller vad han lovar, och han lovar att vara med oss, alltid.

Påskens alla händelser visar tillsammans att Gud inte bara har kärlek och omsorg som han vill visa oss, de visar också, och minst lika mycket, att Gud har makten att gripa in och att förändra, och att han också gör det. Gud inte bara vill väl, han förmår och handlar också. Det gäller även när det kommer till dig och mig, och också den här dagen.

Förbön

Käre Himmelske Fader, du som är Herre över liv och död, tack att ingenting, varken liv eller död, kan skilja oss från din kärlek. Den här dagen ber jag dig om glädje över din uppståndelse och seger, om glädje och frid mitt i allt det som nu är och sker. Hjälp mig idag att se dig verka, att känna din omsorg, och att lita på din trofasthet.

Kom den här dagen med uppståndelsens glädje till alla som idag firar din seger över död och ondska. Du som besegrade döden, kom med nytt liv och helande till de sjuka, välsigna det goda, beskydda oss ifrån det onda. Kom till dem som ropar efter dig, stilla vår längtan och släck vår törst efter dig och din kärlek, idag och alla dagar. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: