2020-04-12: Kvällsbön

Söndag 12 April, 2020.
Psalm 152 – ”Kristus lever, underbara ord”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, kom till oss. Tala ord till oss som vi just nu behöver. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 28:1-20

”Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.””

Betraktelse

Än en gång Glad Påsk till dig som läser detta, en verkligt glad påsk, för Kristus är uppstånden, nu är det verkligen en Glad påsk! Precis som i morse läser vi Matteusevangeliets beskrivning av vad som händer på påskdagens morgon vid den tomma graven och av Jesu möte med sina lärjungar uppe i Galileen. Nu ikväll ska vi särskilt stanna upp inför de sista versarna i denna läsning, som beskriver mötet mellan den uppståndne Jesus och hans lärjungar och vad som då händer. För de versarna visar på något annat som är mycket viktigt den här dagen, vid sidan om att Jesus har uppstått.

Det står att Jesus talar om den makt som har givits honom, all makt i himlen och på jorden. Därför, fortsätter Jesus, ska lärjungarna gå ut och bli fler. Jesus har alltså åt sina lärjungar överlämnat uppgiften att låta fler få höra de underbara nyheterna om vem han är och vilket ärende han har, och så själva bli lärjungar till honom. Det som Jesus själv gjort under sin fysiska tid på jorden, att berätta om och sprida Guds rike genom både ord och handling, överlåter han alltså åt oss som är hans lärjungar att göra, också nu i den här tiden. Viktigt är dock att påpeka att vi som är lärjungar inte ska göra dem vi möter till våra egna lärjungar, utan till lärjungar till Jesus.

De mera praktiska instruktionerna handlar om att döpa och att lära människor alla de bud som Jesus har gett. Det betyder: Det som Jesus säger, det ärende och budskap som han har till människor, det har anförtrotts dem som hört det och tagit det till sig att föra vidare. Det som Jesus säger till sina lärjungar och till de människor som samlades kring honom, det har vi som är hans lärjungar idag fått i uppdrag att förmedla vidare till fler, så att också de kan bli lärjungar. Och då det finns mycket vi kan säga, och mycket vi kan göra. Framöver ska vi dyka ner i något av allt detta som Jesus sagt, som han har fått säga till oss och åter vill säga människor genom oss.

Idag nöjer vi oss med att konstatera: du och jag har fått uppdraget att berätta om Jesus så att fler kan få bli hans lärjungar, och vi har fått det uppdraget för att Jesus har dött och uppstått för hela den mänsklighet som han älskar, och för att all makt i himlen och på jorden har getts till honom. Det gäller också den här dagen.

Förbön

Käre Gud, gode Fader, du som är Herre över himmel och jord, liv och död, det som varit, det som är, och det som kommer. Vi tackar dig för din Sons uppståndelse och hans seger över död och ondska. Vi tackar dig också för uppdraget att göra skaran av lärjungar större. Tack för förtroendet att få berätta om dig. Inspirera och hjälp oss i det uppdraget, och bevara oss ifrån att samla lärjungar till oss själva.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: