2020-04-11: Morgonandakt

Lördag, 11 April, 2020.
Psalm 93 – ”Jesus, Guds Son, träd in i denna skara”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Hebréerbrevet 2:7-9

”En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter”. När han lade allt under honom gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.”

Betraktelse

Hebreerbrevets författare visar i de första kapitlen att Jesus egentligen är mycket mer och högre än Guds änglar, och även större än Mose, genom vilken Gud gjorde hebreerna (Israels folk) till sitt förbundsfolk. Men han medger att Jesus under sina år på jorden var lägre än änglarna, levde mer begränsat och torftigt, med andra ord mänskligt, jämfört med livet nära Gud, ”i Himlen”.

Aposteln Paulus formulerar detta i kort, hymnisk form i Filipperbrevet 2: ”Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares [slavs] gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära (v. 6-11).”

Att bli människa var ett ofantligt kliv neråt för Jesus (som är Guds Son), ungefär som om vi kunde krympa ihop och bli en av de platta grå insekter man hittar under stenar, – av kärlek till dem, för att kunna rädda dem. Dessutom gick han ännu längre ner för vår skull, och dog frivilligt i förnedring och smärta. Där segrade han över allt ont, och vi går fria.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, tack att du lät din Son bli människa som vi, för att komma oss nära.Vi ber den här dagen om en större och påtagligare närvaro av dig, i världen och hos oss själva. Tack för att du aldrig slutar söka, aldrig slutar kalla på oss, aldrig ger upp om någon enda av oss.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Hjälp oss att bli stilla och låta oss bli funna av dig. Led oss idag till människor och sammanhang där du genom oss vill gripa in. Led oss idag också på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: