2020-04-11: Kvällsandakt

Lördag, 11 April, 2020.
Psalm 190 – ”Bred dina vida vingar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Psaltaren 8:4-7

”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter.”

Betraktelse

Denna psalm är en hyllning till Gud för att han skapat människan så underbar att hon kan fylla uppgiften att vara skapelsens krona (”härska över dina verk”). De bibliska skapelseberättelserna i 1 Mos. 1 och 2 framställer Guds skapelse som en process, där varje steg (”dag”) är ett steg uppåt mot målet, som är människan som Guds avbild. Människosläktet har fått mest gåvor och mest ansvar av jordens levande varelser. Hon vet mer, har en mer omfattande planeringshorisont, större förmåga till analys och insikt, och kan samarbeta med andra. Den största gåvan är ändå att hon kan upptäcka Gud och låta sitt liv bli en dialog med Skaparen. Då och först då får livet den mening det skulle ha, och människan kan beskrivas som ”nästan en gud”, eller ett ”Guds barn”.

Men till Gudslikheten hos människan hör hennes fria vilja. Hon är mer än en biologisk automat, en instinktdriven varelse som bara gör det den måste. Hon kan tala med Gud, lära känna vad han vill, men hon måste inte. Vi kan säga ja till Gud, men också nej. Väljer vi det senare stannar vi i växten, skadar oss själva och missar målet med att vara människa.

En enda har helt förverkligat människolivets möjligheter och syfte, Jesus från Nasaret. Men vi kan s.a.s. låna liv av eller byta liv med honom. Han tar vårt fulaste och onda, vi får hans helighet och barnaskap hos Gud. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, gode Fader, tack att du skapat oss människor till gemenskap med dig, tack att vi får vara dina barn. Tack att du i Jesus Kristus har gett oss en räddare och förebild. Nu ber vi dig: låt oss få känna mer av din närvaro i våra liv, hjälp oss att växa och bli dem vi är ämnade till att bli. Dra oss närmre dig och forma oss efter din vilja.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten.

%d bloggare gillar detta: