2020-04-09: Morgonbön

Torsdag, 9 April, 2020.
Psalm 530 – ”En dunkel örtagård jag vet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, på väg ut i denna dag ber jag dig: visa mig idag något nytt av allt det goda du har för mig. Och börja gärna redan nu, när jag nalkas dig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 26:17-46

‘Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.”

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.”

När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sade Jesus till dem: ”I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.” Petrus svarade honom: ”Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.” Men Jesus sade: ”Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.” Petrus sade: ”Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig.” Och detsamma sade alla lärjungarna.

Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.” Sedan gick han bort och bad för andra gången: ”Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.” När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: ”Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.”’

Betraktelse

Idag är det Skärtorsdag, och vid andakterna idag och imorgon kommer bibelläsningarna att vara längre än vanligt, så att allt som hände dessa viktiga och händelserika dygn kommer med och blir läst. Vi stannar nu i morgonandakten upp vid det som händer på skärtorsdagens kväll, för att vid andakten ikväll stanna upp inför det som händer under natten till långfredagen.

Skärtorsdagen firas av kristna för att Jesus instiftade, inrättade, nattvarden. Ordet Skär som sätts ihop med -torsdagen är ett äldre svenskt ord som betyder ren. Den här dagen kallas så för att Jesus den här dagen (eller kvällen) också tvättade sina lärjungars fötter (se Joh 13:1-17). Bakgrunden i texten är att Jesus och hans lärjungar var samlade för att äta den judiska påskmåltiden, eftersom de var judar. Denna måltid åt Israels folk varje år under sitt påskfirande, som firas till minne av uttåget ur Egypten där de levt som slavar under lång tid. Och under denna måltid, Jesu sista måltid, hans sista kväll i livet, lämnar han något särskilt efter sig, något som han vill ska vara en livsnerv i vårt liv med honom: Nattvarden.

Mycket kan sägas om detta, men vi nöjer oss med en sak: Detta är det sista Jesus ger sina lärjungar. Han vet att det är hans sista kväll tillsammans med dem, och detta är hans sista chans att undervisa dem och ge dem sådant som de behöver för sina liv som lärjungar, efter att han lämnat dem. Han ger sina lärjungar nattvarden, en måltid de ska fira tillsammans, där han lovar att själv vara helt och fullt närvarande, med sin kropp och sitt blod. Inte symboliskt, utan verkligt, lovar han att möta den som kommer till nattvardsbordet med det enda som Jesus vill ha av oss där: vår närvaro.

Det som man gör allra sist brukar vara viktigt, som att låsa dörren när man åker hemifrån. Det Jesus gör allra sist för sina lärjungar, efter all undervisning, alla förmaningar, alla tecken och under, är att instifta nattvarden. Att Jesus väntar med detta till slutet visar att det är något viktigt för oss i våra liv tillsammans med honom. En annan gång säger Jesus: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara” (Joh 12:26). Jesus är i nattvardens bröd och vin, och därför är det gott också för den som vill följa och tjäna honom att vara där.

En sista tanke, kanske något att särskilt meditera över den här dagen, är det som händer efter måltiden, när Jesus och lärjungarna beger sig till trädgården Getsemane. Där upplever Jesus saker som är djupt och mörkt mänskliga: sorg, ångest, rädsla. Saker som också du och jag kan känna eller ha känt, kanske rentav känner just nu. Då kan det vara gott att bli påmind om att Jesus vet exakt hur dessa saker känns. För Jesus var verkligen, förutom att han var Gud, också helt och fullt människa, och han vill vara dig nära och hjälpa dig, som också är helt och fullt människa. Också den här dagen.

Förbön

Gud, allt levandes Herre och försörjare, tack att du ser till alla våra behov. Tack för att ingenting av allt det som finns i våra liv varken är för stort eller för litet för dig. Tack för att din makt är större än det största som kan drabba oss, och tack för att din omsorg om oss är så stor att den inte bortser från ens det allra minsta som rör sig inom oss.

Vi ber dig denna morgon om ditt förbarmande och din närvaro, över och i våra liv, våra sammanhang och hela världen. Vi ber om en ökad hunger bland människor efter det goda som du har att ge, och ber dig, Herre: mätta dem som kommer till dig. Välsigna och beskydda idag alla människor, alla goda tankar, ord och handlingar, min dag och mitt liv. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23-24, 28)

%d bloggare gillar detta: