2020-04-09: Kvällsandakt

Torsdag, 9 April, 2020.
Psalm 451 – ”När över Kidrons bäck du går”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som för din kärleks skull aldrig upphör att söka mig, låt mig för en stund få bli funnen av dig, och hjälp mig nu att lyssna, så att du kan tala. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 26:47-75

”Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: ”Den som jag kysser är det, grip honom.” Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sade till honom: ”Min vän, nu har du gjort ditt.” Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sade Jesus till honom: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända?”

Vid samma tillfälle sade Jesus till folkhopen: ”Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skall uppfyllas.” Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde efter på avstånd, ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden, men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två som påstod att han hade sagt: ”Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom tre dagar.” Då reste sig översteprästen och frågade: ”Har du inget att svara på deras beskyllningar?” Men Jesus teg. Och översteprästen sade: ”Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son.” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?” De svarade: ”Han förtjänar döden.” Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar och sade: ”Visa att du är en profet, Messias: vem var det som slog dig?”

Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: ”Du var också tillsammans med Jesus från Galileen.” Men han förnekade det inför alla och sade: ”Jag förstår inte vad du talar om.” Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sade till dem runt omkring: ”Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret.” Han förnekade det på nytt och svor på det: ”Jag känner inte den mannen.” Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sade: ”Visst är du också en av dem. Det hörs på talet.” Då svor han och bedyrade: ”Jag känner inte den mannen.” I samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: ”Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger”, och han gick ut och grät bittert.”

Betraktelse

Också nu på skärtorsdagens kväll blir det en längre bibelläsning än vanligt, för att allting av det viktiga som händer dessa dagar ska komma med och bli läst. Det är nu natten innan långfredagen, Jesu dödsdag. Han har hållit en sista måltid med sina vänner och instiftat, inrättat, nattvarden, så att gemenskapen mellan honom och hans lärjungar ska kunna bestå också i den nya tid som följer efter hans död och uppståndelse.

Sedan har de begett sig till Getsemane trädgård, där Jesus har bett och lärjungarna har somnat. Den här natten blir det allvar av alla de planer som Jesu fiender har smitt mot honom. I natten kommer lärjungen Judas till trädgården där han vet att Jesus är; med sig har han en folkhop och några soldater. Jesus grips och förs till översteprästens palats inne i staden, där de skriftlärda och folkets äldste har kallats in, trots att det är mitt i natten. De vill att problemet Jesus ska lösas så snabbt och så obemärkt som möjligt. Jesus förhörs och förnedras.

Men samtidigt händer det något på gården utanför. Dit har Petrus sökt sig, han har vågat sig ända hit, för han har ju lovat att aldrig överge sin mästare, det läste vi om i morse. På gården finns många människor, tjänare till dem som kallats till det nattliga mötet inne i palatset. När Petrus känns igen av några av dessa händer det som Jesus förutsade, också det i texten vi läste i morse: Petrus hinner med att förneka Jesus tre gånger innan tuppen gal (se Matt 26:30-35). Och när tuppen väl gjort det, minns Petrus orden från Jesus, och han lämnar palatsgården, bittert gråtande.

Det är intressant att tänka på, att när Jesus dött och uppstått, då sänder han ut sina lärjungar att berätta det glada budskapet om vad han har gjort, för att alla människor ska få chansen att ta emot det och få leva i trons levande relation med Gud och honom. Då kommer Petrus och de andra att berätta för människor om allt det som sedan skrivs ner i evangelierna och då inte minst om påskens händelser. Dit hör även berättelsen om hur Petrus förnekar att han kände Jesus.

Petrus kommer alltså, när han senare predikar för människor om vad Jesus har gjort, också att berätta om hur han själv förnekade Jesus. Och det påminner oss om något mycket viktigt: nämligen att kristen tro inte handlar om vad du eller jag har gjort eller förmått för Gud, utan om att Gud själv i Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Kristen tro är inte en tro på vår egen förmåga att älska Gud och göra allt rätt för honom. Kristen tro är en tro på att Jesus, i sin ofattbara kärlek till oss, gjorde det som bara han kunde och att Gud har makten att till och med använda sig av våra misstag och nederlag för att visa sin kärlek och förklara för människor vem han är. Det gällde för Petrus, och det gäller också för dig och mig, också den här dagen.

Förbön

Käre Gud, jag tackar dig för den här dagen och för det som vi firar och minns den här dagen. Tack, käre Herre, för att du blev människa för vår skull, tack att du vet, verkligen vet, hur vi har det, du som själv har varit människa som vi. Tack att ingenting är omöjligt för dig, och att du till och med kan använda dig av våra svagheter och nederlag för dina goda syften, när vi låter dig göra det.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: