2020-04-08: Morgonbön

Onsdag, 8 April, 2020.
Psalm 17 – ”Ge Jesus äran”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack, käre himmelske Fader, för att du bjuder på varje dag, också på den här dagen. Hjälp mig att idag förstå ytterligare något av vem du är och av din kärlek till mig, och hjälp mig att i denna stund förstå något av det du nu vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 23:37-39

Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Betraktelse

I bibeln finns massor av beskrivningar av Gud i form av olika bilder, som är till för att hjälpa oss att förstå något av Gud och av hans kärlek till oss. Alla dessa bilder kan vi i sin tur tänka på som penseldrag i den större bilden, penseldragen som tillsammans målar ett större och tydligare porträtt, en fullständigare bild av vem Gud är.

Bland dessa bilder är det inte konstigt om någon eller några blir extra betydelsefulla och värdefulla för oss, inte minst under någon särskild tid i ett liv eller i något visst sammanhang. Men någon särskild av de där bilderna ska inte hindra oss från att upptäcka att det finsn fler penseldrag i den stora bilden, tvärtom: det finns alltid mer att upptäcka när det kommer till Gud och hans Ord, det finns alltid ytterligare något penseldrag att måla den stora bilden med.

Den här morgonens penseldrag i den stora bilden som är Gud, är när Jesus liknar sig själv vid hönan som samlar kycklingarna under sina vingar. Vi följer denna vecka hur Matteus beskriver Jesu sista vecka i livet, från Palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem fram till Långfredagens död och synbara nederlag och Påskdagens uppståndelse och seger.

Matteus har tidigare beskrivit hur Jesus har varit i många dispyter med sina motståndare, och i den här morgonens text tycks han uppgiven över att människor inte förstår vem han är och vilket som är hans budskap. Jesus är ju förutom att vara 100% Gud också 100% människa, därför är inte heller en sådan vardaglig känsla som uppgivenhet något främmande för honom. Man kan tänka sig att han i den här morgonens text känner sig som en höna utan sina kycklingar.

Jesus vill samla dig och mig under sina vingars beskydd, men han har också ett uppdrag till oss: att påminna resten av kycklingarna om att hönan är vårt ursprung, och att det är hos hönan som bekyddet finns. Hos Gud är vi både bekyddade och myndig-gjorda. Underskatta aldrig vad Gud kan göra för dig, men underskatta heller aldrig vad han kan göra med och genom dig. Inte heller den här dagen.

Förbön

Nådefulle Gud, du som vill samla alla dina älskade barn under dina vingars beskydd, tack för att det löftet gäller också den här dagen. Hjälp oss att alltmer kunna vila och finna trygghet i dig, och hjälp oss att också visa detta för andra. Bevara oss från snålheten att behålla dig för oss själva. Vägled oss med din helige Ande så att vi känner ditt beskydd och vandrar på dina vägar idag.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: