2020-04-08: Aftonbön

Onsdag, 8 April, 2020.
Psalm 510 – ”Innan natten kommer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, så att jag hör de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 26:1-16

‘När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar: ”Ni vet att det är påsk om två dagar. Då skall Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.” Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. ”Men inte under själva helgen”, sade de, ”så att det uppstår oro bland folket.”

Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. Då blev lärjungarna förargade och sade: ”Vilket slöseri! För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.” Jesus märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sade: ”Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” De räknade upp trettio silvermynt åt honom. Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.’

Betraktelse

Vi fortsätter den här kvällen följa vad som händer under Jesu sista vecka, den vecka som idag kallas för Stilla veckan eller Stora veckan. Vi har tidigare läst om hur Jesus varit i diskussioner med sina motståndare, och i morse läste vi om hur Jesus tycks uppgiven över att så många inte vill komma och ta del av hans budskap. Han beskriver sig själv som hönan som vill samla kycklingarna under sina vingaras beskydd, men många av kycklingarna ser och förstår inte verkligheten för vad den är.

Sedan blir det kväll. Jesus har hållit ett tal där han undervisat sina lärjungar, och avslutar med att berätta vad som ska hända om några dagar. Där börjar den här kvällens bibeltext. På en annan plats i Jerusalem samlas Jesu motståndare för att planera hur de ska göra sig av med honom. Sist i kvällens text beskriver Matteus hur lärjungen Judas går till Jesu motståndare och erbjuder sig att mot betalning hjälpa dem i deras planer.

Men däremellan får vi höra om hur Jesus är hemma hos den i övrigt okände Simon den spetälske i Betania. Där kommer en kvinna fram till Jesus och häller en flaska balsam över honom, vilket är ett sätt att visa vördnad. Balsamet, ett så kallat Nardus-balsam (Se Mark 14:3; Joh 12:3), var något oerhört dyrbart. Hos evangelisten Markus talas det om att värdet var 300 denarer (Se Mark 14:5), vilket motsvarar åtminstone 300.000 kr i våra dagar. En oerhörd gåva!

I huset där de befinner sig, sprider sig en stark väldoft som en följd av kvinnans kärleksfulla gärning mot Jesus. Lärjungarna däremot, blir uppretade och anklagar kvinnan för slöseri – man hade ju kunnat sälja balsamflaskan och ge pengarna till de fattiga. Precis som då finns det människor idag som retar sig på andra människors kärlek till Gud och Jesus. Men Jesus tar udden av lärjungarnas argument: De fattiga har ni alltid hos er, det vill säga: de fattiga kan ni göra gott emot så ofta och så mycket ni vill, om ni nu verkligen vill det.

Jesus visar istället på den djupare innebörden i det som skett: Kvinnan har smort honom, förberett honom inför hans begravning om några dagar. Kvinnans kärleksfulla gärning kommer att omtalas överallt där evangeliet förkunnas förklarar Jesus, till exempel just nu, den här kvällen. Men Jesus tar också kvinnan i försvar: Varför gör ni henne ledsen, frågar han de uppretade lärjungarna.

Det är något gott om också din och min kärlek till Jesus sprider en väldoft omkring oss. Det är inte säkert att alla människor kommer att uppfatta det som något positivt, vissa kommer kanske rent av att göra oss ledsna och tycka att vi väl kunde lägga vår kraft på något annat, som de tycker är viktigare. Om det skulle inträffa, kan det vara bra att komma ihåg att vår kärlek till Jesus, precis som kvinnans handling, har en djupare innebörd än vad andra kanske kan uppfatta. Låt doften av din kärlek till Gud sprida sig iallafall, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, tack för den här dagen. Tack för att kärleken till dig skapar väldoft, hjälp oss att sprida den i våra liv och i våra sammanhang. Var hos oss och trösta oss när människor gör oss ledsna. Låt våra liv med dig få väcka nyfikenhet över vem du är. Hjälp oss också att rikta vår kärlek mot alla behövande, mot de fattiga som vi alltid har hos oss.

Vi ber denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse, väldoft och helighet denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. ” (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: