2020-04-07: Morgonbön

Tisdag, 7 April, 2020
Psalm 748 – ”Vi ger dig denna nya dag”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig, låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 21:28-32

‘Jesus sade: ”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.’

Betraktelse

Vi befinner oss nu i Stilla veckan, eller Stora veckan, veckan då det händer som är centrum för den kristna tron: att Jesus dör och uppstår. Men det är några dagar kvar till långfredag och påskdagen. I söndags var det Palmsöndagen, då Jesus red in i Jerusalem och den stora veckan inleddes. Igår fick vi med en väns hjälp se på påskens händelser från ett lite annat håll, och idag och några dagar framöver ska vi göra några nedslag i allt det som händer under denna den stora veckan.

Något som händer flera gånger under den här veckan är att Jesus, som så många gånger, hamnar i debatt med någon av sina meningsmotståndare. I den här morgonens text är det översteprästerna och folkets äldste som precis innan vår text har försökt snärja Jesus med frågor. Här i vår text är det istället Jesus som vill ha svar. Han berättar en kort berättelse om en far som har två söner. Fadern ber båda sina söner att gå ut och arbeta i vingården. Den förste säger nej, men ångrar sig sedan och går och gör det Fadern bett om. Den andre svarar att han ska gå, men gör det inte.

När Jesus sedan frågar sina motståndare vilken av sönerna som gjorde som fadern ville, får han svaret att det var den förste, det vill säga den som gick och arbetade, men som före det hade sagt nej och sedan ändrat sig. Det minst sagt bryska svaret Jesus ger, visar att svaret var fel. Men det kan inte heller vara den andre brodern som gjorde rätt – att säga Ja till något men sedan strunta i det kan knappast vara det som Jesus vill att någon ska göra. Så hur ska då detta förstås? Gjorde ingen av sönerna som fadern ville?

Själva poängen här bör vara: Ingen av sönerna gjorde som fadern ville. Att göra rätt enligt liknelsen som Jesus berättar måste vara att både svara Ja och att sedan hålla det som man har lovat. Jesus ger alltså sina debattmotståndare svar på tal, han snärjer dem såsom de ofta försökt snärja honom. Jesus verkar vilja få sina motståndare att förstå att det behöver finnas en helhet i våra liv där det vi säger och det vi gör stämmer överens. Det vill Jesus med all säkerhet också få sina lärjungar, till exempel dig och mig, att förstå. Jesus vill att hans lärjungar ska leva ett liv där allt sådant som tankar, ord och gärningar hänger ihop, och får präglas av hans närvaro och kärlek, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, du som ser mig helt igenom och känner till allt det som är jag: Hjälp mig idag att leva ett liv där mina tankar, ord och mina handlingar hänger ihop, och får präglas av din närvaro och din kärlek. Hjälp mig och alla som följer dig att leva ett liv där saker hänger samman och där allt har sitt centrum i dig.

Herre, kom idag till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: