2020-04-07: Aftonbön

Tisdag, 7 April, 2020.
Psalm 185 – ”O Kriste, du som ljuset är”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, kom nu med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 22:15-22

”Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” – ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.”

Betraktelse

Vi fortsätter att stanna upp inför några av de händelser som sker under Jesus sista vecka innan hans död, den vecka som nu kallas för den Stilla veckan eller den Stora veckan. Och precis som i morse, möter vi nu ikväll en text där Jesus sätts på prov av människor som inte tyckte om det som han sa och gjorde, därför ville de röja honom ur vägen.

Det ämne som debatteras i den här texten är hur det judiska folket skulle förhålla sig till romarna, som hade ockuperat och införlivat Israel som en provins i sitt stora rike. Skulle judarna betala den skatt till kejsaren i Rom som han hade bestämt – eller göra motstånd? Precis som det är idag, förhöll sig människor olika till saker. Vissa på Jesu tid ville göra uppror mot de romerka ockupanterna, medan andra accepterade och till och med drog nytta av att stå på ockupanternas sida.

Matteus förklarar i texten vilka avsikter fariséerna hade, och vi läser om hur de lärjungar till dessa som skickades fram till Jesus började med att fjäska rejält. Sedan ställer de den brännande frågan – Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Fariséerna visste att de kunde använda både ett Ja och ett Nej från Jesus emot honom. Om han svarat Ja, kunde de anklaga Jesus för att vara en förrädare, om han svarat Nej, kunde de anmäla till romarna att han var en upprorsman. Både de tänkta svaren på frågan, både Ja och Nej, är alltså fel svar.

Men Jesus svarar inte Ja, han svarar inte Nej, och han svarar inte heller med något kompromissande Nja. Istället byter han perspektiv, och påpekar något mycket viktigt, som kan tillämpas också i den här tiden: nämligen att om jag tar som utgångspunkt att ge allt det till Gud som tillhör honom, så är det av underordnad betydelse vart skattepengarna går. Om jag ger Gud det som han vill ha av mig: mitt hjärta, mitt hopp, mina drömmar, mina bekymmer, min rädsla, min glädje, mina rop på hjälp, min bön om förlåtelse, och i bön både mina närmsta och dem som leder världen och Sverige, så ger jag Gud möjlighet att skapa den frid som inte beror på vem som styr eller vad som sker omkring mig. Gud längtar efter att få ta emot allt det där, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske far, Hjälp mig att leva närmre dig och att ge allt till dig som tillhör dig. Tack att du är den som bär upp allt, som låter dig sökas av oss, oberoende av tider, platser och omständighete. Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar.

Herre, tack att din makt är större och din omsorg om oss är starkare än allt det där som brusar omkring oss och gnager inom oss. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Låt alla människor få upptäcka det beskydd som finns under dina vingars skugga, och kom in med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: