2020-04-06: Morgonbön

Måndag, 6 April, 2020.
Psalm 572 – ”Ängsliga hjärta, upp ur din dvala”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack, käre himmelske Fader, för att jag fått vakna till en ny dag! Tack för att min kropp och själ är friska nog att kunna tala med dig – och med mina medmänniskor! Det är härligt att vara människa, skapad och sedd och buren av dig, även om det också kan vara svårt att leva. Låt mig inte tappa modet och förtröstan på dig när jag mest av allt känner mig sjuk, eller svag och rädd, klämd av misslyckanden och dåligt samvete. Jag vet ju – och låt mig vila i – att du vill mig väl i allt, och kommer att föra också mitt liv till ett välsignat slut – genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bibelläsning – Hebréerbrevet 1:1-3

”Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.”

Betraktelse

De sista tre åren av sitt liv var Jesus verksam som profet (en som bär budskap från Gud) och botare av sjuka och ledare av en radikal andlig förnyelserörelse i sitt eget judiska folk. Av dessa tusen dagar ser Nya testamentets författare Jesu sista vecka och särskilt hans sista dag som den allra viktigaste i hans liv. Den är själva centrum i hans gärning, den fundamentala och avgörande punkten, det mål hans liv var inriktat på.

Hur kan det vara det? Dagen slutade ju enormt illa, då de mäktiga i landet fick Jesus avrättad på Jerusalems galgbacke! – Nej, faktum är att hans liv slutade fantastiskt bra, eftersom det som såg ut som ett förfärligt nederlag vändes i seger genom hans uppståndelse från de döda. Detta är så viktigt och välkommet och svårt att förstå, att vi ägnar hela Fastetiden och Påsken åt att gå den vägen tillsammans med Jesus, leva oss in i det han gör, och inse vad det betyder för oss.

I den här betraktelsen och några till ska detta centrum belysas från ett litet ovanligt håll, nämligen Hebreerbrevet. Det är ett av de längre breven i Nya Testamentet, skrivet som en predikan eller teologisk utredning av en okänd kristen skriftlärd. Hans ovanliga perspektiv på det Jesus gjorde är att framställa honom som en överstepräst, ja, som den fullkomlige och evige Överstepräst som ersätter alla offerpräster.

Hebreerbrevet börjar med att måla en majestätisk bild av Jesus, ett slags motsvarighet i ord till klassiska ikoner eller kormålningar av den triumferande Människosonen. Så stor, helig och mäktig är frälsaren egentligen, vill författaren säga. Jesus på jorden ser ut att sluta som motsatsen, när han utan att försvara sig förlorar allt och görs till intet i korsfästelsens plågsamma död. I förnedringen är Jesus ändå – om vi bara kunde se det – en ”utstrålning av Guds egen härlighet”. Kristus, Sonen, har skapat allt och sammanfattar, bär och renar allt i skapelsen och för den tillbaka till Gud – inklusive var och en av oss som tror på honom.

Förbön

Herre, vår Skapare och Frälsare, vi tackar dig för att du i mäktiga kärlek har skapat hela universum, och placerat oss i det som dina avbilder. Ibland kan vi känna tvivel på din makt eller på din godhet, särskilt när vi människor drabbas av storskaliga attacker från livets fiender – sjukdom, farsoter, naturkatastrofer och egenskapade katastrofer som krig och förtryck.

Hjälp oss att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit materialet.

%d bloggare gillar detta: