2020-04-06: Aftonbön

Måndag, 6 April, 2020.
Psalm 189 – ”Bliv kvar hos mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Allsmäktige Gud, min himmelske far! Jag vill tacka dig för den dag i mitt liv som nu närmar sig sitt slut. Så många andetag och hjärtslag du gett mig! Jag tror slutsatsen är att du vill att jag ska leva. Och när mina hjärtslag och andetag tar slut en gång, då vill du att jag ska leva ännu mer, ännu djupare och mer välsignat, hos dig utan ände. Tack för att jag får leva som ditt eget, älskade barn, nu och alltid – i din helige Ande och genom min Frälsare Jesus. Amen

Bibelläsning – Psaltaren 2:7-8 & 110:1-2

Jag vill berätta vad Herren har bestämt. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har fött dig i dag. Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom.” Psaltaren 2:7-8

Så lyder Herrens ord till min härskare: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Psaltaren 110:1-2

Betraktelse

Den första av dessa två psaltartexter, Psalm 2, anses ha använts vid den fest i templet, då landet Juda satte en ny konung på tronen (oftast en son till den nyss avlidne förre kungen i Jerusalem). Den som ”vill berätta” om vad som hände är alltså den nyinvigde, till kung smorde. Han har fått höra Gud adoptera honom: ”Du är min son, jag har fött dig idag”.

Juridiskt ”föddes” han till Guds son i kröningsceremonin, men är ju noga taget fortfarande en människa. En sådan ”Guds son” står alltså närmare Gud än andra, är och ska vara en medlare och bro mellan Gud och folket. Det liturgiska bönespråket är till sin karaktär totalt och, kunde man säga, medvetet maximalt och storslaget: i Psaltaren är Sions berg (tempelberget, ca 800 m.ö.h.) det högsta i världen, och i Ps. 2 är Jerusalems kung den mäktigaste av alla konungar på jorden.

Men det som i Psaltaren i sekler varit en liturgisk överdrift uppfylls och blir i Jesu person bokstavligt sant. Han är verkligen Herrens Smorde och Guds Son (och Marias son), han har fått Namnet över alla namn (Gud), och all makt i himlen och på jorden – när han kommer för andra gången med Guds oinskränkta makt och auktoritet att döma levande och döda.

Psalm 110 är den gammaltestamentliga text som citeras oftast i Nya testamentet, 25 gånger. ”Sätt dig på min högra sida” är Jesu himmelska tronbestigning som hör till hans fulla Sonskap, det han går in i med sin uppståndelse och himmelsfärd. Han är därför för alla tider den definitive medlaren och bron mellan Gud och oss, en som verkligen utgör vägen mellan oss på jorden och Gud i himlen. Våra böner når fram.

Förbön

Fader i himmelen, du som sänt din Son till vår räddning, gör oss uppmärksamma på vem som verkligen har makten i himlen och på jorden. Tack för att du ger oss så mycket, och för att det är så rikt och utmanande att vara skapad av dig för ett liv med dig. Hjälp oss att inse hur liten och beroende en människa är, men också hur stora och kapabla till gott du också har gjort oss. Välsigna allt gott verk, förbarma dig över alla människor, och för oss till slut ända fram till dig, genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten.

%d bloggare gillar detta: