2020-04-05: Morgonbön

Söndag, 5 april, 2020.
Psalm 443 – ”Dig vi lovsjunger, ärar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Gud, gör mitt inre till en plats där du bor. Väck glädje och sång över dig inom mig, och kom här och nu med din stillhet, så att jag kan höra det du har att säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 21:1-11

”När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.””

Betraktelse

Idag är det Palmsöndagen. Om sju dagar är det påskdagen, och vi går nu in i den vecka som brukar kallas stilla veckan eller stora veckan. Båda de namnen är helt logiska – det som händer under den kommande veckan är stort, minst sagt, och du och jag kan svara på detta genom stillhet – en stillhet inför det som skedde den där veckan för så länge sedan, en stillhet där Guds ord och bönen kanske kan få lite mer utrymme än annars.

Idag är det Palmsöndagen, och anledningen till det namnet finner du i den här morgonens bibeltext: Jesus rider in i Jerusalem och hälsas av folket, som bland annat strödde ut palmkvistar på vägen där han red fram. Många av människorna tycks veta vem Jesus var eller i alla fall förstå vem han menar sig vara genom det intåg han gör. Det ser vi eftersom folkskaran välkomnar honom som David son och ropar Hosianna. Andra tycks dock inte förstå vem han är, eftersom de frågar: ”Vem är han?”, och just den frågan ska vi återkomma till i betraktelsen ikväll.

Det som händer i den här morgonens text är djupt symboliskt: genom det intåg i Jerusalem som Jesus gör, uppfyller han profeten Sakarjas profetia om hur Messias, den rättfärdige och segrande konungen kommer till sitt folk i största anspråkslöshet (Se Sak 9:9). Människorna på Jerusalems gator uppfattar detta, och svarar i sin tur med ord som tycks betyda att de uppfattar att Jesus är den Messias som han menar sig vara (Se Ps 118:26).

Det finns också en djupt symbolisk betydelse för oss som läser detta idag, och det är att Jesus väljer att rida in i Jerusalem på ett åsneföl. En symbolisk, men en inte desto mindre verklig betydelse. För på ett djupare plan, så använder sig Jesus av någon, som är oansedd och oerfaren. Så är det också idag: det är inte anseende eller erfarenheter som avgör om vi får bära Jesus, Gud själv, i våra liv. Vad det kommer an på, är om vi med eller utan evantuella meriter tillåter Gud att använda oss. Det är människors villighet att bli använda, inte deras erfarenheter av att bli det, som avgör om Gud kan använda oss. Det gäller också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack att du ger oss också den här dagen, och tack också för att du vill använda oss, också den här dagen. Vi ber dig: låt oss idag får bära dig i våra liv, genom våra ord, våra tankar, och genom det vi gör. Hjälp oss att se att det inte är våra meriter, utan vår vilja, som är nyckeln för dig till att kunna låta dig bäras av oss.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.” (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: