2020-04-05: Kvällsbön

Söndag, 5 April, 2020.
Psalm 104:6 – ”Strö palmer på den stig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 21:1-11

”När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.””

Betraktelse

Också nu ikväll stannar vi upp inför den text från Matteusevangeliet som särskilt hör till den här dagen, Palmsöndagen. För i den här texten finns det, precis som alltid när vi läser Bibeln, mer att upptäcka än vad vi tidigare har upptäckt.

När Jesus rider in i Jerusalem, tycks många av människorna som är där veta vem han är eller åtminstone förstå vem han påstår sig vara, då han med sitt intåg uppfyller profeten Sakarjas profetia om kungen som kommer ridande på ett åsneföl. Men: på Jerusalems gator finns också de som undrar: ”Vem är han?” Den frågan har människor också idag – så vad ska man svara?

Allra sist i dagens text står det att folket svarade att detta var profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Och det stämmer, men det är inte hela sanningen. I Femte Mosebok uttalar Mose ett löfte om en profet som ska komma (5 Mos 18:15, 18), men som de skriftlärda menar är någon annan än Herrens utlovade Messias (se Joh 1:19-28). Senare, när Jesus har uppstått och apostlarna sänts ut att sprida budskapet om honom, talar Petrus om hur Jesus är både denna profet och Messias, det vill säga profetiornas uppfyllnad (se Apg 3:18-26). Så folkets svar till de undrande i dagens text är inte felaktigt, men det är samtidigt inte hela sanningen. Så är det också idag: människors bild av Jesus behöver inte vara felaktig, men det finns alltid mer att upptäcka av honom, också för dig och mig.

I morse såg vi att det finns ett tilltal i att Jesus rider in på ett åsneföl: Han använder den oprövade och oerfarna för att bäras. Om du eller jag eller någon annan vill bära Jesus genom våra tankar, ord och gärningar, men saknar meriter, så är det inget problem. För Jesus är vår frånvaro av meriter snarare en tillgång, eftersom det talar så mycket starkare till människor. Precis som det talade på ett särskilt starkt sätt till människorna i Jerusalem den första Palmsöndagen.

Men faktum är att Jesus gör mer för åsnefölet än att låta det bära honom, saker som Jesus kan och vill göra också för dig och mig. Dels väljer han ut oss, precis som han utvalde åsnefölet och bad lärjungarna hämta det till sig. Dels blev åsnefölet, som stod bundet, befriad, löst från det som binder, när det blev lett till Jesus. De sakerna är en hälsning till oss: Jesus har utvalt också oss till att bli lösta från det som binder oss, bli ledda till honom och få bära honom fram till andra människor. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen. Tack att du vill människors befrielse från det som binder oss och håller oss fast. Tack att du vill leda oss till dig, och tack för att du ger oss uppdraget att låta oss bära dig fram till andra. Och tack, för att det inte är våra meriter eller erfarenheter, utan din vilja och längtan att använda oss, som gör att vi får bära dig.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: