2020-04-04: Morgonbön

Lördag, 4 April, 2020.
Psalm 769 – ”Gud, i dina händer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, närma dig mig, nu när jag närmar mig dig. Låt den stillhet som du kan och vill ge, uppfylla mig. Låt de ord du vill säga, nå fram till mig. Öppna mitt hjärta för ditt ord, och ditt ord för mitt hjärta. Amen.

Bibelläsning – Kolosserbrevet 2:6-7

”Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.”

Betraktelse

Hela bibeln, och inte minst breven i Nya Testamentet, innehåller massvis av uppmaningar till dig och mig och alla andra som läser. Ofta handlar de om vårt sätt att se på och relatera till antingen Gud, oss själva, eller vår omgivning. Eller en kombination. Dessa uppmaningar är aldrig riktade bara till alla andra, utan också till oss, men de kan och bör läsas på flera sätt. Så är det också med uppmaningen från Kolosserbrevet som möter oss denna morgon.

Ett sätt att läsa Bibelns uppmaningar, till exempel de som du precis läst ovan, är att tänka på dem som en spegel i vilken du kan se på dig själv. Vad ser du? Blir det du läser till en utmaning, kanske rentav en rejäl sådan, eller uttrycker den något du redan känner till och har applicerat på ditt liv? Ofta är svaret någonstans mitt emellan, men om du blir utmanad har du en bättre utgångspunkt än om du lite sömnigt tänker att det väl är bra som det är. Gud har nämligen alltid mer att ge, och vill alltid dra oss närmre sig. Därför är det en god sak att bli utmanad av Bibeln, för det kan leda någonstans: närmre Gud.

Ett annat sätt att läsa Bibelns uppmaningar, till exempel de som du precis läst ovan, är att tänka på dem som löften från Gud. Det är nämligen så, att i allt det som Gud genom sitt ord uppmanar och utmanar oss till, vill han också vara till vår hjälp. För varje uppmaning och utmaning i Bibeln har Gud kraft till och vilja att hjälpa oss, när vi låter honom göra det. Varje ny dag och varje nytt ord från Gud är därför inte en ny omöjlig arbetsuppgift från en chef som vill knäcka oss, utan är en ny lektion från den lärare som vill undervisa oss om det högsta goda: sig själv och sin kärlek till oss, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, hjälp mig att ta emot den här dagen som en gåva från dig, och att ta emot varje ord från dig med uppmärksamhet. Hjälp mig att inte nedslås av utmaningar, utan istället hämta kraft till dem hos dig. Den här dagen ber jag dig att du leder mig och hela din mänsklighet närmare dig: låt mig och oss idag få upptäcka något mer av dig och din kärlek till oss.

Den här dagen ber vi också om din närvaro och ditt ingripande i det som nu sker i världen. Du, Herre, hör människors böner och rop, du ser oss rakt igenom, våra hjärtan och tankar ligger helt öppna för din blick. Led oss den här dagen närmre den fred och frid som bara finns i din närhet. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.” (1 Thess 5:23-24, 28)

%d bloggare gillar detta: