2020-04-04: Kvällsandakt

Lördag, 4 April, 2020.
Psalm 252 – ”Hela vägen går han med mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, hjälp mig idag att följa din Son Jesus, den gode herden, och att lyssna till hans röst. Kom nu med den stillhet och frid som är av dig, och visa mig ditt ljus och din sanning. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 10:11-15

”Jesus sade: ‘Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.’”

Betraktelse

För några dagar sedan lästes i en morgonandakt på denna sida Psalm 23 ur psaltaren. Där läser vi att Herren är min herde, och om hur Gud i livets olika situationer och sammanhang visar oss sin omsorg på olika sätt. I den här kvällens versar läser vi om hur Jesus talar om sig själv med liknande ord, han säger: Jag är den gode herden. Men: Jesus nöjer sig inte med att bara påstå att han är den gode herden, han förklarar också vad han menar när han säger det han säger.

Jesus konstaterar att det är skillnad på den som är lejd till att ha hand om fåren och honom själv. Den som är lejd är inte någon verklig herde och äger inte heller fåren, utan överger dem och flyr när vargen kommer. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Men så är det inte med Jesus: han stannar kvar, för han äger oss verkligen och vi är dyrbara i hans ögon.

Två gånger i den här kvällens korta text får vi det riktigt starka exemplet på varför Jesus kan tala om sig själv som den gode herden: för att han ger sitt liv för sina får. Det är vad som sker på långfredagen, som är om några dagar. Men det är samtidigt det som hela Jesu liv, allt det som han säger, alla de tecken och under han gör, och hela hans gärning kretsar kring: Gud blev människa i Jesus Kristus för att samla oss kring sig såsom en fårhjord kring en herde och ge sitt liv för oss. Först och främst därför, är han vår gode herde.

En sista sak är värd att stanna upp inför: Jesus är också den gode herden, förklarar han, för att han känner sina får och de känner honom. De orden kan vi tänka på som ett dubbelt löfte. Dels är det ett löfte som redan gäller: Jesus känner oss verkligen, han vet, inte bara anar lite grann, hurdana vi är och hur vi har det. Dels är det ett löfte som är på väg att uppfyllas: talet om att fåren, vi, känner honom stämmer olika väl in på oss, men det stämmer aldrig så väl att det inte kan stämma ännu bättre. Oavsett hur väl du och jag tycker att vi känner honom, så vill Jesus alltid dra oss närmre sig och uppenbara och förklara mer av sig själv och sin kärlek till oss. Det går nämligen alltid att komma ännu närmre honom som är den gode herden.

Förbön

Käre himmelske far, jag tackar dig för den här dagen. Du vet vad den har innehållit och inneburit för mig, precis som du vet om vad jag bär på, tänker och känner just nu. Tack, Jesus, att du är den gode herden, som känner mig och har gett ditt liv för mig. Hjälp mig att lära känna dig allt bättre, att förstå och känna din kärlek till mig.

Herre, också den här kvällen ber och ropar vi åter till dig för hela din värld. Käre far, låt fler människor få förstå och uppleva att din son är den gode herden, som har gett sitt liv för oss och vill samla alla människor i sin hjord. Vi tackar dig för din trofasthet, att du inte överger oss, inte heller i den här tiden. Kom nu i denna natt med din frid till alla människor, både till dem som sover och till dem som vakar. För ditt namns och din barmhärtighets skull. Allt detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: