2020-04-03: Morgonbön

Fredag, 3 April, 2020.
Psalm 488 – ”Ljus av ljus, o morgonstjärna”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, också den här dagen ber jag att du följer mig, leder mig, bär mig. Och också den här stunden ber jag dig om din stillhet, och om att få höra dig tala de ord som du så väl vet att jag behöver höra. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Kolosserbrevet 3:1-4

”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.”

Betraktelse

Livet innehåller massor av motsatspar: dag och natt, morgon och kväll, sött och salt, glädje och sorg, jobb och semester, och så vidare. Också den kristna tron, den enskilda människans liv med Gud och Jesus, innehåller sådana motsatspar, och två sådana kan vi ana i den här morgonens text ifrån Paulus brev till församlingen i Kolosse, en stad i nuvarande sydvästra Turkiet.

När Paulus skriver i dagens versar att mottagarna av brevet ska tänka ”på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden” kommer det första motsatsparet fram: livet här och nu å ena sidan, och livet efter detta livet å andra sidan. Livet som Kristen har ett dubbelt fokus, det liv som pågår just nu, och det liv efter detta livet som Jesus lovar dem som kommer till honom.

Ibland hör man uttrycket att ”det är resan som är målet,” det vill säga, att färden är viktigare än vad det är man kommer fram till. Så är det inte med den kristna tron, då är det målet som är målet. Men: just nu är vi på resa mot det målet. Just nu är uppdraget att försöka vara lärjungar här och nu, utan att tappa fokus på målet. Paulus vet att livet ibland kan bli alldeles för mycket här och nu, så var det också för människorna i Kolosse, därför fick de den påminnelse av Paulus som vi får idag. Glöm inte det som kommer där och sen, även om du just nu råkar leva här och nu.

Sedan finns det också i den här morgonens versar en blinkning mot ett annat motsatspar i den kristna tron: det synliga och det osynliga livet med Jesus. Gud vill uppmuntra oss till ett synligt liv med honom: ett frimodigt liv som gör att andra får upp ögonen för vem Gud är och vad han kan göra och betyda i en människas liv. Det är till exempel det som Jesus talar om när han säger till sina lärjungar (och därmed också till oss): ”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen” (Matt 5:14-16). Jesus uppmanar och utmanar till ett synligt liv med honom, eftersom han älskar och vill ha gemenskap också med dem som ännu inte känner honom.

I betraktelsen ikväll tittar vi närmare på det osynliga livet med Gud. Men under den här dagen: låt ditt liv med honom vara synligt, låt ditt ljus lysa för människor omkring dig.

Förbön

Käre Gud, du som kallar oss att leva som dina barn i den här världen, hjälp oss att fästa vår blick och vår längtan mot det som skall komma sen: gemenskapen med dig i evigheten. Beskydda och uppmuntra oss i vårt uppdrag att vara ljus för världen, hjälp oss att genom våra liv visa på dig och din kärlek.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: