2020-04-03: Kvällsbön

Fredag, 3 April, 2020.
Psalm 749 – ”Så går jag nu till vila trygg.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 6:1-8

”Jesu sade: ‘Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.’”

Betraktelse

Livet med Gud, trons liv, är något som sker både synligt och osynligt. Det finns aspekter av den kristna tron som handlar om att den ska synas hos oss och kunna upptäckas av andra. Jesus talar bland annat om detta när han säger till sina lärjungar (och därmed också till dig och mig): ”Ni är världens ljus…” (Matt 5:14-16).

Men den här kvällen, när läsningen precis som i morse är ett avsnitt ifrån Jesu Bergspredikan (Matt 5-7), betonar Jesus i sin undervisning istället hur viktigt det osynliga livet med Gud är. Jesus talar i sin undervisning i kvällens versar om två centrala delar av kristet liv. Han undervisar kring när (inte om) vi ger allmosor, det vill säga, ger av vårt eget till dem som behöver det bättre än vi, och kring när (inte om) vi ber, det vill säga, när vi med hjärtat talar med Gud.

Och centralt för båda dessa saker är att de ska ske i det fördolda, det vill säga utan att andra ser det. Tvärtom är Gud, vår himmelske Far, den ende som ska se när vi gör dessa saker, han som ser i det fördolda. Jesus förklarar också varför han undervisar som han gör: Om alla våra uttryck för vår tro på Gud sker inför andra människor, är risken stor att vi börjar göra dessa saker för att de ska lägga märke till oss, och då hamnar vi fel. Då har kärleken till Gud förvandlats till något annat.

Att ge åt de behövande som om Gud sänt dem i vår väg eller att i bönen tala med vår himmelske far är inget mindre än en kärleksförklaring till honom. Och en kärleksförklaring blir inte större för att den sker i allas åsyn, snarare tvärtom. Jesus uppmanar oss att vara världens ljus, att låta tron märkas, men att inte be eller ge för att människor ska se det. Dessa båda saker går att få ihop.

Om du och jag lägger vår kraft på vårt osynliga liv med Gud, om vi ber och ger i det fördolda, så kommer Gud att sända människor i vår väg som ändå ser att vi är och bär världens ljus.

Förbön

Osynlige, förunderlige Gud, tack för att livet med dig inte är ett projekt som ska synas och visas upp inför andra, som så mycket annat i livet kan bli. Tack att du ser i det fördolda, hjälp oss att också möta dig just där. Låt allt vad vi är och allt vad vi gör få vara och ske av kärlek till dig.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen. (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: