2020-04-02: Morgonbön

Torsdag, 2 April, 2020.
Psalm 251 – ”Vart jag går, i skogar, berg och dalar.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, hjälp mig att älska och tjäna dig av hela mitt hjärta. Och hjälp mig nu, när jag nalkas dig, att höra dig tala till mig, och att förstå att du är här. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 12:28-34

”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.”

Betraktelse

I den här morgonens text är Jesus, som så många gånger, i diskussion med någon från någon av de religiösa grupper som hela tiden finns med i bakgrunden i evangelierna: fariséerna, saddukéerna, de skriftlärda, folkets äldste, med flera. Om du slår upp dagens versar i en bibel, så ser du att den här morgonens text är den sista av en rad diskussioner som Jesus har med anhängare från de där olika grupperna. Och denna den sista diskussionen, som är med en av de skriftlärda, handlar om vilket som är det viktigaste budet i lagen.

Jesu svar är, inte så förvånande, att det viktigaste budet är den judiska trosbekännelsen samt den efterföljande versen, vilka Jesus också citerar i texten (jämför 5 Mos 6:4-5). Därpå lägger han till ett annat bud, hämtat från 3 Mos 19:18. De ord Jesus citerar talar om hur Gud är en, hur vi är kallade att älska honom med alla aspekter av vårt väsen, samt hur vår kärlek till vår nästa inte ska vara mindre än kärleken vi hyser till oss själva. Enkelt att sammanfatta. Omöjligt, djupast sett, att följa.

Den skriftlärde ger honom rätt, detta sammantaget är det största budet, och det trumfar alla de brännoffer och andra offer som också de var en naturlig del av det judiska religiösa livet på Jesu tid. Jesus hör att mannen svarar klokt, och påpekar: ”Du har inte långt till Guds rike.” Mannen var alltså nära, men han hade inte kommit hela vägen fram. Så: vad fattades?

Mannen hade hört och förstått det viktigaste budet, han är skriftlärd, vilket betyder att mannen var oerhört kunnig i Guds lag, och vi får anta att han dessutom tillämpade lagen på sitt eget liv i stor utsträckning, och försökte leva som han lärde. Ändå säger Jesus att han inte är framme, även om han inte har långt kvar, till Guds rike. Något ytterligare krävs för att nå hela vägen fram. Men vad?

Den kristna trons hemlighet är att det finns ytterligare en nivå, behovets. Väl där inser vi att det inte räcker med att ha hört, förstått och försökt leva efter Guds bud: att älska honom med allt vi har och är, och vår nästa som oss själva. Vi inser att det största budet, precis som alla bud, kan vara enkla att sammanfatta, men, djupast sett, omöjliga att följa. Vi behöver Jesus, och det som han gjorde på korset. Gud bjuder oss till sitt rike, inte för att vi följer buden, utan då vi inser att buden är omöjliga att följa helt och fullt ens en enda dag, men att Jesus på korset tog på sig allt det vi inte klarade.

Unna därför dig själv idag att läsa bibeln och reflektera för att höra och förstå, tjäna din omgivning så att det du hört och förstått får sippra ut i ditt dagliga liv, och i bönen tala om för Jesus, och därmed påminna dig själv om, att du behöver honom. För det gör du och jag, också den här dagen.

Förbön

Käre Far, jag tackar dig för att sättet som vi får och ska närma oss dig på, är med vårt hjärta och vår kärlek. Tack att du i ditt ord visar oss, att vi också är kallade av dig till att älska varandra som oss själva. Ge oss kraft till det. Tack också, att vi är dina barn och medborgare i ditt rike, inte på grund av vår förmåga att följa din lag, utan då vi förstår att vi behöver dig, och det Jesus gjorde för oss på korset.

Vi ber dig idag om vilja, kraft och mod att vandra dina vägar och leva efter dina bud. Vi ber om förmånen och nåden att få vara dina medarbetare, verktyg i din hand. Vi ber om ditt förbarmande och din närvaro, överallt i världen. Käre far, kom till hela din mänsklighet med fördjupad insikt om vårt behov av dig. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: