2020-04-01: Aftonbön

Onsdag, 1 April, 2020.
Psalm 184 – ”Jesus kär, var mig när.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack Jesus Kristus att du inte är längre bort än en bön, en suck, ett uppgivet uttalande av ditt ljuvliga namn. Tack för att du har det eviga livets ord. Tack för att du är med oss alla dagar, till tidens slut. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 28:16-20

”De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Betraktelse

Gud har ofta ett perspektiv på saker och ting som du och jag, vanliga människor, inte förmår att helt förstå. Jag tänker mig att Guds sätt att tänka och handla präglas av att Han är allsmäktig. För den alldeles vanliga människan, för dig och mig, kan detta stå som motsats till det vi upplever i samband med sjukdom och dödsfall, i samband med att tidningarnas nyhetsflöden skummas igenom, i samband med en alltför händelserik eller alltför händelselös vardag, och så vidare. Många av oss drabbas av maktlöshet och modlöshet inför det som möter oss. Det är lätt att tappa hoppet då mörkret tycks bli allt tätare. Mitt i allt detta mörker som omsluter oss kan man fråga sig: Vad är det egentligen för hopp som kyrkan talar om?

I Matteusevangeliets avslutande vers kan vi läsa att Jesus själv lovar att vara med oss alla dagar tills tidens slut. Detta är en del av det löfte som det kristna hoppet är. Jesus kommer inte att överge dig och mig. Jesus finns med dig i din upplevelse av maktlöshet, i det som just du kämpar med. Oavsett dagsform vill Jesus var dig nära. Han vet att var dag har nog av sin plåga.

Förbön

Herre, jag ber för dem av oss som känner sig oroliga, som är sjuka eller på annat sätt inte mår väl just nu. Omslut dem min Din helige Ande. Så vill jag, nu vid dagens slut, helt överlämna mig i dina sårmärkta händer. Låt mig få leva och vila nära ditt bröst, Herre, så att jag förmår att se djupen, höjden och bredden i Din undervisning. Din är äran och makten, i evighet. Amen.

Herrens Bön

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. (1 Thess 5:23-24)

Tack till vännen Helge Antonsson.

%d bloggare gillar detta: