2020-03-31: Morgonbön

Tisdag, 31 Mars, 2020.
Psalm 288 – ”Gud, från ditt hus.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Stillhetens Gud, lär mig att alltid söka dig, varje dag och varje stund. Sänd din helige Ande till att gör mig uppmärksam på det du vill säga, på din nåd och på din närvaro. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 3:27-30

”Johannes svarade: ”Ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: ’Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom.’ Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han skall bli större och jag bli mindre.”

Betraktelse

Jesus befinner sig i Judéen tillsammans med sina lärjungar, det är i början av deras tid tillsamans. Där träffar Jesus på Johannes döparen, som döpt Jesus och vittnat om vem han är (se Joh 1:19-34). Också Johannes har en skara lärjungar med sig, och några av dem ser vad som händer kring Jesus och att många människor kommer och följer honom, och berättar detta för Johannes. Det tycks hänga en fråga i luften hos Johannes lärjungar, de tycks undra vem denne Jesus är.

Och det som Johannes svarar sina lärjungar med, är denna morgons text. Johannes döparen var en profet som verkade vid tiden då Jesus inledde sin vandring och verksamhet. Han levde spartanskt i ödemarken, predikade en kärvt omvändelsebudskap, och samlade många människor omkring sig (Se t.ex. Luk 3:1-22 och Matt 3:1-17). Han var släkt med Jesus (Se Lukas kap 1) och hade i uppgift att bereda vägen för honom och hans budskap, vilket han också gjorde genom sitt liv och det han sa.

Vissa ord i Bibeln kan vi göra till våra egna, försöka säga dem själva som om de gällde just oss, som om de var ord som var tänkta att gälla oss. Sådana ord kan vi säga för att de redan stämmer på oss på något sätt (jämför med betraktelsen häromdagen, då Jes 41:8-10 lästes), eller för att de, när vi säger dem, kan bli som en motivation för oss, en väg framåt i vårt liv med Gud och Jesus. Johannes döparens svar till sina lärjungar i dagens läsning kan bli ett sådant ord.

Johannes förklarar att han inte är Messias, precis som varken du eller jag är det. Han berättar att han istället har blivit utsänd för att gå framför honom, precis som du och jag har det uppdraget. Det är Jesus som är brudgummen, och Johannes beskriver sig själv som dennes vän. Så vill Gud också att du och jag ska se på och beskriva oss själva. Johannes talar om att han blir glad av att höra Jesu röst, och att han fått den glädjen helt och fullt. Det är också Guds önskan för oss – den fullkomliga glädjen över att känna honom.

Johannes talar också om att han vill göra sig själv mindre, och Jesus större. Det är också vårt uppdrag som lärjungar idag. Och det hänger ihop: när Jesus får bli större för oss, blir också glädjen det. Till slut blir den fullkomlig. Den fullkomliga glädjen har ingen nu levande ännu nått – alltså finns det mer att upptäcka för alla, redan här och nu, redan idag.

Förbön

Käre Herre, du som kallar varje människa att bereda väg för budskapet om dig i och genom sina liv. Välsigna och inspirera oss idag i vårt uppdrag att gå före dig och bereda vägen för dig. Lär oss att se på oss själva som dina vänner, låt oss få höra och glädja oss över din röst och låt den glädjen få bli fullkomlig i oss. Hjälp oss att göra dig större och oss själva mindre.

Den här dagen ber vi om glädje och inspiration för alla som har fått uppdraget att bana väg för dig: Låt oss få vara dina verktyg. Vi ber också om ditt förbarmande och ingripande i världen just nu. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Jesus Kristus, vår Herre. Amen (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: