2020-03-31: Kvällsandakt

Tisdag, 31 Mars, 2020
Psalm 778 – ”I min Gud har jag funnit styrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, kom med din stillhet, plocka bort det som för stunden ligger mellan dig och mig. Öppna mig för din läkande och välgörande närvaro, tala de ord som jag så väl behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 10:46-52

”De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom.” De gjorde det och sade till den blinde: ”Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.” Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Gå, din tro har hjälpt dig.” Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.”

Betraktelse

För några dagar sedan läste vi om ett av Jesu under: några bröd och fiskar räckte till att mätta tusentals människor, och det blev dessutom mat över. Den här kvällens bibeltext berättar om ett helt annat av de många under som Jesus gör: ett helande.

Den blinde tiggaren Bartimaios sitter vid vägkanten när han får höra att det är Jesus från Nasaret som kommer förbi på vägen. Bartimaios måste ha hört talas om Jesus tidigare, och förstått så mycket om honom och hans förmågor, att han trodde att Jesus kunde hjälpa honom. Därför börjar han ropa att Jesus ska förbarma sig över, det vill säga, hjälpa honom. Många av de människor som är med ber Bartimaios hålla tyst, men han ropar bara högre. Bartimaios hade nämligen ingenting att förlora på att ropa efter Jesus och be honom om hjälp. Och det har inte du eller jag heller.

När Bartimaios sedan får komma fram till Jesus, kan vi tycka att den fråga som Jesus ställer är märklig: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Är det inte ganska uppenbart vad en blind man vill ha hjälp med, när han ber någon som sägs kunna göra under om hjälp? Är det inte självklart att han vill få sin syn tillbaka? Borde dessutom inte Jesus, som ju är Gud själv, veta exakt vad mannen vill ha hjälp med? Jovisst, självklart är det så.

Saken är den, att Jesus inte bara är en helare, han är också, och framför allt, en tjänare. Därför ställer han den underdånige tjänarens fråga: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Den frågan ställer Jesus också till dig och mig idag, när vi talar med honom i bönen. Inte för att han inte vet vad vi bär på, utan för att han längtar inte bara efter att hjälpa oss, utan också efter att vi ska tala med honom och lära känna honom, och låta honom bära oss och det vi bär, också idag.

Förbön

Käre Far, tack för den här dagen. Tack för din närvaro under den, hjälp mig att se den tydligare: rikta mitt hjärtas blick mot din närvaro, idag, och alla andra dagar. Hjälp mig att imorgon upptäcka mer av hur du följer vart och ett av dina barn, varje dag, med din omsorg och kärlek. Hjälp oss att se dig och vad du vill i och med det som sker, hjälp mig att se hur du både följer mig och visar vägen.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: