2020-03-30: Morgonbön

Morgonandakt, Måndag 30 Mars, 2020.
Psalm 225 – ”Jesus är ute och söker.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Fader, jag ber dig denna morgon om din närvaro. Gör mig uppmärksam och lyssnande, rikta min blick och hela mitt jag mot vad du idag vill visa mig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 13:44-46

”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.”

Betraktelse

Matteusevangeliets trettonde kapitel kallas ”Liknelsetalet,” eftersom det är (som du kanske anar) ett sammanhängande tal av Jesus där han undervisar sina lärjungar och folket som kom för att lyssna till honom genom att tala till dem i en mängd liknelser. Det Jesus försöker förklara för oss med dessa liknelser är hur Himmelriket (eller Guds rike som det också kallas) fungerar. Inte himmelriket som platsen som väntar efter detta livet, utan himmelriket som något som är synligt och verksamt redan här och nu, i den här världen. Guds goda och uppsökande närvaro i den här världen, en närvaro som varje människa som vill leva som en lärjunge till Jesus oundvikligen blir indragen i.

Av alla liknelserna i Matteus 13 finns i denna morgons läsning två, som dessutom är mycket lika varandra. I båda finns en person (en man eller en köpman) som finner något (en skatt eller en pärla). Därefter säljer personen allt han äger, och kan köpa det där som han fann. Två snarlika bilder, som vill säga något om hur himmelriket, Guds närvaro i den här världen, är synligt och verksamt.

En god metod för att förstå en liknelse mera på djupet är att försöka hitta sig själv och Jesus i den. Och i fallet med de här båda liknelserna, finns det minst två sätt att förstå dem. Det ena är att det är Jesus som är skatten/pärlan, och att det är vi som är mannen/köpmannen. Vi människor söker honom, medvetet eller omedvetet, såsom mannen/köpmannen söker efter skatten/pärlan, och när vi finner honom, då kan vi (och behöver vi) ge upp allt annat, för att verkligen på djupet finna honom.

Men, vi kan också förstå liknelserna som att det är Jesus som är mannen/köpmannen, och att det är vi som skatten/pärlan. Det är Jesus som är ute och söker efter oss, oändligt mycket mer än vad vi någonsin kan söka efter honom (denna tanke minns du kanske från häromdagen). Det är Jesus som gett allt, till och med sitt eget liv, för att vinna oss.

Dessa två sätt att förstå liknelserna ger två saker som det är gott att ha med sig: en liten inblick i Guds ofantliga kärlek till oss, och en utmaning till oss i vår tjänst för honom. Ta denna dag med dig tanken att någon har gett allt för att vinna dig, och att du kan få ge allt för honom.

Förbön

Himmelse far, du som är vårt ursprung och vårt mål, du som aldrig upphör att söka oss: tack att du ser på oss som dyrbara pärlor. Tack att Jesus Kristus gav upp allt, till och med sitt eget liv, för att köpa oss fria. Tack att vi har vårt djupaste värde, och vår djupaste frihet, i dig. Uppenbara för oss alltmer av dina planer för, och din kärlek till oss.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Jesus Kristus, vår Herre. Amen (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: