2020-03-30: Kvällsandakt

Måndag, 30 Mars, 2020.
Psalm 285 – ”Det finns djup i Herrens godhet.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske fader, du vet redan att jag söker stillheten för att kunna höra dig tala i ditt ord och i bönen. Nu ber jag dig: hjälp mig med det, kom med den stillhet som är av dig. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 15:11-32

Jesus sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.

Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

Betraktelse

I morse bestod andaktens bibelord av två korta liknelser, nu i kväll läser vi en betydligt längre, en liknelse som är en av Jesu mest välkända: Liknelsen om den förlorade Sonen. De grundläggande principerna för att förstå liknelser är dock desamma som i morse: när Jesus undervisar med hjälp av liknelser försöker han visa och förklara för oss något om hur Guds rike (eller Himmelriket som Matteus kallar det) fungerar: hur detta rike är närvarande och verksamt redan här och nu, i denna världen. Den som följer Jesus är oundvikligen indragen i detta. En annan princip som är densamma som i morse är att en nyckel till djupare förståelse när det kommer till liknelserna är att försöka hitta både sig själv och Jesus bland versarna. Det går att göra även den här liknelsen.

Fadern i liknelsen brukar förstås som Gud, Fadern. Han är de båda sönernas ursprung och han är den som har en förmögenhet som de båda skall få del av. Förmögenheten kan vi tänka på som livet, som Fadern vill att vi ska leva nära honom. Du och jag kan tänka på oss själva som någon av båda sönerna, även om vi inte måste vara någon av dem. Vi kan vara den äldre brodern som stannar hemma, det vill säga: vi försöker i tro leva i Faderns närhet. Vi kan också göra som den yngre brodern och lösa ut arvet och bege oss ifrån Gud och slösa bort arvet. Hemma väntar den övergivne fadern, som längtar efter att ha oss hos sig, efter att vi ska komma tillbaka hem till honom.

De båda sönerna visar på två olika, men båda felaktiga, förhållningssätt som vi människor kan ha i våra liv med Gud. Den yngste sonens felsteg är uppenbart – han tar det han fått och drar iväg. Men den äldre brodern är inte mycket bättre – han håller sig hemma och arbetar, men tycks inte tillfreds med sin situation. Han har inte förstått det som Fadern säger till honom när lillebror kommer hem, att ”allt mitt är ditt,” det vill säga, den äldre brodern har inte upptäckt rikedomen som finns i Faderns närhet. Och han har heller inte brytt sig om att fråga eller leta efter den, verkar det som.

Var Jesus finns i den här liknelsen är inte lika lätt att se. En populär uttolkning är att Jesus är vägen som den förlorade Sonen går när han vänder hem till sin far igen, något som också stämmer väl överens med vad Jesus säger om sig själv i Joh 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Men hur blir det då för den äldre brodern? Hur kan då han länkas samman med Jesus?

En annat sätt att förstå Jesu plats är att han (också) är killingen, Guds (Faderns) lamm (se Joh 1:29; 1:36), som den äldre brodern säger sig inte ha fått ta del av. Den äldre brodern har anat att det finns mer, att det finns ytterligare djup och glädje i livet med Gud/Fadern, men har aldrig frågat efter det, vad det verkar. Istället har han blivit bitter, och kan inte glädjas när lillebror kommer hem. Han borde ha frågat Fadern efter mer.

Detta visar på något viktigt som gäller också idag: stanna ”hemma” i Guds närhet, och var inte rädd för att fråga efter mer av djup och glädje i ditt liv med honom.

Förbön

Gode och underbare Gud, barmhärtige Fader, du som sände din Son i världen till att vara vägen till dig, tack att det alltid finns mer av glädje och djup, nåd och frid att upptäcka när vi lever i din närhet. Vi ber dig, ta bort vår rädsla för att söka dig djupare, hjälp oss fråga efter dig och förvänta ännu fler, ännu större och ännu härligare saker av dig.

Även denna kväll ber vi dig om ditt förbarmande och ingripande i den här världen. Kom med din vishet till de styrande, kom med din frid till de oroliga och rädda, visa vägen till dig för de bortsprunga. Hjälp också oss att genom våra ord och våra liv vara vägmärken som pekar mot dig, för människor vi möter. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: