2020-03-29: Morgonbön

Söndag, 29 Mars, 2020
PSALM 178 – ”Som skimret över hav och sky”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack far, för att du också den här dagen vill följa och leda mig. Tack för att du vill tala till mig också i precis den här stunden. Nu ber jag dig: hjälp mig att höra dig tala, gör mig stilla inför din närvaro. Amen.

Bibelläsning: Första Johannesbrevet 1:8-2:2

”Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.”

Betraktelse

Idag är det inte bara söndag, det är också en söndag med ett särskilt namn och ett särskilt tema/en särskilt överskrift i kyrkans gudstjänst. Namnet på den här söndagen är Femte söndagen i fastan, temat/överskriften är Försonaren, och den här morgonens text från Första Johannesbrevet kommer att läsas i bland annat Svenska Kyrkans gudstjänster just idag. Den här söndagen handlar alltså om den roll som Jesus har som försonare, att han gick in i vårt ställe och tog på sig våra synder (det vi sagt, gjort och tänkt som bryter med Guds vilja) när han dog för dig och mig på korset. Den här morgonens text är som en meditation över detta ämne.

I början av gudstjänsten på söndagen finns momentet syndabekännelsen, då du och jag får möjlighet att tala med Gud om det som du och jag har gjort fel. Helt enkelt: vi får be Gud om förlåtelse. Sedan följer ett moment som kallas Kyrie eller Kristusrop där vi ber Gud om hjälp, och därefter ett moment som kallas Gloria, där vi tackar Gud och uttrycker glädjen över allt det som han gör. Tack, hjälp och förlåt är alltså tre ord som vi får säga till Gud i gudstjänstens början. Tre ord som passar bra att använda i en relation, varje sig det råkar vara relationen till Gud, eller relationen till någon människa. För kristen tro är en relation, en levande och personlig relation till Gud och Jesus.

Att vi får säga dessa tre ord till Gud i varje gudstjänst är djupast sett ett uttryck för att Gud vill ha med hela vårt liv att göra. Ingenting av vare sig våra liv eller vår historia behöver gömmas undan eller sopas under mattan. Guds kärlek är nämligen så avgrundsdjup, så stark och så oändlig, att den både klarar av och förväntar sig vår ärlighet. Det var därför Gud lät sin son Jesus bli människa och lida och dö i vårt ställe, på grund av Guds kärlek till oss blev Jesus vår försonare. Vår ärlighet riskerar inte den kärleken. Tvärtom möjliggör vår ärlighet för oss att förstå ytterligare något av Guds kärlek till oss när vi tar emot förlåtelsen och förstår att den är på riktigt. Också den här dagen.

Förbön

Käre Far, du som lät din Son bli människa och vår försonare, tack för att du vill ha med hela vårt liv att göra. Tack att vi får komma till dig med allting, tack att ingen aspekt av våra liv eller vår historia är eller behöver vara en hemlighet, eftersom vi är dina barn. Hjälp oss att leva öppet och ärligt, hjälp oss att med våra liv visa att du är vår räddare och försonare.

Idag ber vi om ditt ingripande och din räddning i världen: Att du kommer med din räddning till dem som är i nöd och fara, att du botar de sjuka, att du välsignar det goda och beskyddar oss från det onda. Kom till dem som ropar efter dig, stilla vår längtan och släck vår törst efter dig och din kärlek, idag och alla dagar. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelsen

Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.” (4 Mos 6:22-27)

%d bloggare gillar detta: