2020-03-28: Aftonbön

Lördag, 28 Mars, 2020.
Psalm 510 – ”Innan natten kommer”

eller klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Kom Gud, du mitt ljus, och upplys mitt mörker. Kom, du flamma av gudomlig kärlek, och tänd din eld i mitt hjärta. Kom, helige Ande, och undervisa mig, låt mig få lyssna när du talar. Amen.

Bibelläsning – 1 Thessalonikerbrevet 4:13-14

”Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom.”

Betraktelse

Paulus, som har skrivit många av breven i Nya Testamentet, skriver ofta om flera olika ämnen i de brev som han skickade till personer och församlingar runt om i medelhavsvärlden, och som nu finns bevarade i Nya Testamentet. Första Thessalonikerbrevet, som kan ha varit det första av alla brev Paulus skrev till en församling som bevarats till oss, är som en lång uppmuntran till mottagarna. Också i detta brev skriver Paulus om flera olika ämnen (se gärna efter själv vilka det är), och ett av de ämnena är livet efter detta livet.

Paulus skriver att han vill att bröderna (och systrarna) i församlingen i Thessalonike ska veta hur det går med dem som avlider, så att de, som det står, ”inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.” Detta är goda ord till den som har sorg eller misstänker att man snart kommer att sörja – om sorgen är ett sår så är hoppet, inte tiden, det bästa läkemedlet. Men: vi behöver vara uppmärksamma på vad det står, eller, rättare sagt, på vad som inte står i dessa rader.

För det är viktigt att komma ihåg att Paulus inte skriver att den som tror på Gud, den som har ett hopp, inte ska eller behöver sörja. För det är inte vad Paulus skriver. Det är också viktigt att komma ihåg att Paulus inte skriver att den som tror på Gud, den som har ett hopp, får eller ska sörja mindre än den som inte har det där hoppet. För det är inte heller vad Paulus skriver. Vad han däremot skriver är att hoppet, som tron på Gud ger, innebär att vi inte behöver sörja på samma sätt som ”dom andra”. Och så är det.

Sorgens färg är svart, att sörja kan vara som att stå och titta på en stor svart tavla som hänger på livets vägg. Efter ett tag kan man hänga tavlan i ett hörn där den syns mindre, och en dag kanske man till och med kan lägga undan tavlan uppe på vinden. Men kasta bort den eller försöka sälja den kan man inte. För den som har det kristna hoppet blir tavlan inte mindre, och den blir inte heller mindre svart. Men: sorgens tavla får en ram, och den ramen består av Guds kärlek, omsorg och löften. Motivet förändras inte, inte heller storleken, men: ramen gör att tavlan upplevs annorlunda. Tron på och livet med Gud gör skillnad, också när vi är i sorgens landskap, också idag.

Förbön

Gode och underbare Gud, du som är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, vi ber denna kväll om att du kommer med din närvaro, din tröst och ditt ljus till alla som sörjer. Låt dem få känna tröst och ro i din famn. Vi ber också för alla som arbetar i dödens närhet och med att betjäna de sörjande: kom och var hos dem med din vishet och kraft, käre far.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: