2020-03-27: Morgonandakt

Fredag, 27 Mars 2020
Psalm 302 – ”Min framtidsdag är ljus och lång”

eller klicka här för en Spotify-lista med lovsång.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 10:42-45

Jesus sade till lärjungarna: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Betraktelse

Det hände mer än en gång under den tid som Jesus vandrade omkring med sina lärjungar, att dessa lärjungar tappade greppet om vad det innebar att vara en lärjunge till Jesus. Det är just det som har hänt precis innan Jesus säger det han säger i den här morgonens text. Jakob och Johannes hade precis kommit till Jesus och bett att få de bästa platserna hos honom i hans härlighet. De övriga tios upprörda reaktioner låter inte vänta på sig. Då kallar Jesus samman dem och säger det han säger i dagens text: en kort undervisning om en av lärjungaskapets allra viktigaste principer: tjänandet.

Jesus börjar denna med att säga något om hur den här världen fungerar. I den här världen ges enskilda människor tillfälligvis makt över andra och över många och stora saker, och den makten utövar de med allt vad det innebär, i de flesta fall på ett sätt som är synligt och uppenbart. Så är det, för att den här världen funger på det sättet.

Sedan fortsätter Jesus sin undervisning med att säga något om hur Guds rike fungerar, och han börjar med att konstatera: ”men så är det inte hos er.” I Guds rike, det vill säga i sammanhang där människor försöker leva som lärjungar till Jesus och där Guds närvaro har blivit märkbar, gäller istället den helt omvända principen. I det sammanhanget ska den som vill vara stor, det vill säga, den som tar sitt lärjungaskap på allvar, vara en tjänare åt andra, till och med vara allas slav. Och det till och med på sätt som inte alltid måste vara synligt och uppenbart (se Matt 6:1).

Till sist förklarar Jesus varför den som vill vara hans lärjunge skall leva på det här sättet: eftersom Jesus själv, människosonen, kom för att tjäna och för att göra det i ordets allra djupaste bemärkelse – genom att ge sitt liv för alla som vill följa och ta emot honom. Och lärjungens uppgift är alltid att försöka efterlikna sin mästare.

Också idag händer det att människor tappar greppet om vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus. Lägg därför gärna på minnet att den här dagen, och alla andra dagar, är du och jag som försöker vara lärjungar till Jesus kallade till att dels tjäna andra, men också till att låta Jesus komma och betjäna oss. För hur mycket vi än tjänar, så är han den store tjänaren, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, tack för att ditt rike inte är av eller som den här världen, men tack också för att ditt rike ändå finns och går att upptäcka i den här världen. Vi ber idag om din ledning, din välsignelse och ditt beskydd över vårt lärjungaskap. Hjälp oss att bevara vårt fokus på dig och på de principer som gäller för den som vill följa dig.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: