2020-03-27: Aftonbön

Fredag, 27 Mars, 2020.
Psalm 248 – ”Tryggare kan ingen vara”

eller klicka här för en Spotify-lista med lovsång.

Bön

Käre Far, du som ger den frid som ingenting annat kan ge, kom med den friden nu, och med uppmärksamhet på din närvaro och på vad du vill säga. I Jesu namn. Amen

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:1-4

Jesus sade: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.”

Betraktelse

De här orden från Jesus, och i synnerhet det första som Jesus säger i dessa versar, ”känn ingen oro,” borde vara lektion ett i alla kurser om kristen tro. De orden är en fantastiskt bra utgångpunkt för att berätta om vad kristen tro är, inte bara för att de orden är ord som känns bra att höra, utan framför allt för att de vittnar om något mycket centralt i den kristna tron: Vad Jesus vill med och för dig och mig, vad han vill säga till oss, vad han vill att vi ska veta om honom.

Jesus säger de här orden allra först i sitt långa avskedstal till sina lärjungar, som finns återgivet i Johannesevangeliet (kap 14-17). När man håller avskedstal (om man nu gör det) så tror jag att man försöker att säga de saker som är viktigast. Och det som man då väljer att säga allra först i ett sådant tal (om man nu håller ett) kan inte vara mindre viktigt än det övriga innehållet. Alltså: det som Jesus säger här, ”känn ingen oro,” är viktigt. För att det säger något om vem Jesus är, vilket är viktigt att känna till, och för att han vet att det är gott för dig och mig att höra.

Exakt hur gott det är för dig och mig att höra de orden, det kan bara vi själva avgöra i den stunden vi hör dem. Men för alla människor kommer tider och stunder då de orden blir livsnödvändiga, och då är det särskilt gott om det får bli Jesus som säger dem till oss: För han kan relatera, fullt ut, till att de sammanhang och stämningar som vi kan befinna oss i, för han har själv varit människa. Han vet vad han pratar om när han ger oss uppmaningen att inte känna oro – han har själv varit människa i en orolig värld.

Men, det är också gott om vi får höra de där orden från just Jesus, för han har makten att förändra. En bra lektion ett i kristen tro, sammanfattningsvis, är alltså: Jesus säger: ”Känn ingen oro.” Det kan han säga, för han vet hur vi har det, och han har makten att förändra. Den lektionen kan kanske också få vara en tanke för dig och mig, den här kvällen. Känn ingen oro!

Förbön

Gode och underbare Gud, tack att du genom Jesus talar ord som är goda för oss att höra. Tack att du har ord till oss för varje tid och varje situation. Tack för att du blev människa som vi, så att vi kan veta att du förstår hur vi har det. Tack också, att du har makten att förändra, och att du gör det när vi tillåter dig. Hjälp oss att inte stå ivägen för dig.

Käre far, låt oss få gå till vila under ditt beskydd denna natt. Förbarma dig över hela din värld, grip in i allt det som nu sker. Kom med din frid till alla som är rädda och oroliga, kom med helande till de sjuka, kom med kraft och vishet till de vårdande. Gör dig känd för dem som inte känner dig, dra dem till dig med din kärleks band. Låt din välsignelse och frid vila över oss ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från Herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: