2020-03-26: Morgonbön

Torsdag, 26 Mars, 2020
Psalm 704 – ”Din trofasta kärlek.”
Bön

Käre Far, på väg ut i denna dag ber jag dig: visa mig idag något nytt av allt det goda du har för mig. Och börja gärna redan nu, när jag nalkas dig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 14:13-21

”När Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: ”Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att de kan köpa sig mat borta i byarna.” Jesus svarade: ”De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva.” De sade: ”Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar.” – ”Lämna dem till mig”, svarade han. Han sade åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.”

Betraktelse

Detta bibelavsnitt, som ofta kallas för ”brödundret,” är ett av de mest kända av Jesu underverk. Jesus mättar den stora skaran människor som samlats för att lyssna till honom, och vi kan mycket väl förstå det vi läser på flera plan samtidigt. Bibelavsnittet beskriver något som hänt, en fysisk, verklig utspisning till fysiskt hungrande människor. Men på ett annat plan beskrivs hur människor blir andligt mättade av att komma till Jesus. Och på det sättet kan den här texten tala också till oss: Jesus vill andligt mätta dem som kommer till honom med sin andliga hunger, också idag.

Men i texten finns också annat som är gott att stanna upp inför. Såsom att Jesus drog sig undan för att han behövde vara ensam. Kristen tro ser på Jesus som samtidigt 100% Gud och 100% människa. Detta är ingenting som är lätt eller kanske ens möjligt att fullt ut förstå, men den här morgonens text ger oss ett exempel på att så är fallet: Jesus har det mycket mänskliga behovet av självvald ensamhet, samtidigt som han visar sin gudomlighet genom det brödunder han gör.

Det kan också vara gott att få en påminnelse om att Jesus inte bara bryr sig om våra andliga behov, utan också våra fysiska och vardagliga. Jesus fylls av medlidande för de sjuka, och ser till att de hungrande får något att äta. Som kristen är man inte kallad till att bli någon övermänniska som blivit fri från alla de behov som är en del av människans villkor, nej också de allra mest vardagliga behoven som du och jag har bryr sig Jesus om, det märks i texten ovan.

Jesus var 100% människa, därför kan vi lita på att han känner till våra behov och förstår hur vi har det. Men Jesus är också 100% Gud, det vill säga, han har makten att förändra det som vi kommer med till honom, också idag.

Förbön

Gud, allt levandes Herre och försörjare, tack att du ser till alla våra behov. Tack för att ingenting av allt det som finns i våra liv varken är för stort eller för litet för dig. Tack för att din makt är större än det största som kan drabba oss, och tack för att din omsorg om oss är så stor att den inte bortser från ens det allra minsta som rör sig inom oss.

Vi ber dig denna morgon om ditt förbarmande och din närvaro, över och i våra liv, våra sammanhang och hela världen. Vi ber om en ökad hunger bland människor efter det goda som du har att ge, och ber dig, Herre: mätta dem som kommer till dig. Välsigna och beskydda idag alla människor, alla goda tankar, ord och handlingar, min dag och mitt liv. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Jesus Kristus, vår Herre. Amen (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: