2020-03-26: Kvällsandakt

Måndag, 23 Mars, 2020.
Psalm 217 – ”Gud, för dig är allting klart.”

eller klicka här för en Spotify-lista med lovsång.

Bön

Käre Herre, du som för din kärleks skull aldrig upphör att söka mig, låt mig för en stund få bli funnen av dig, och hjälp mig nu att lyssna, så att du kan tala. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 14:13-21

”När Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: ”Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att de kan köpa sig mat borta i byarna.” Jesus svarade: ”De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva.” De sade: ”Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar.” – ”Lämna dem till mig”, svarade han. Han sade åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.”

Betraktelse

Om du tycker dig känna igen den här texten från morgonens andakt på denna sida så har du helt rätt – det finns en tanke bakom att nu den här kvällen läsa samma text som i morse. För ibland kan det vara gott att återvända till en bibeltext, för att upptäcka att den hade mer att säga, att det finns mer att hämta. För det gör det alltid, när det kommer till bibelns ord. Inte för att alla tolkningar är möjliga, utan för att bibelns ord är något levande.

En intressant detalj i texten som vi nu återvänder till är att det förvisso är Jesus som gör undret, det är hans gudomliga makt som får de fem bröden och de två fiskarna att räcka till så många som ”fem tusen män, förutom kvinnor och barn.” Dessutom blev det tolv fulla korgar över. Men: det är lärjungarna som kommer med de fem bröden och de två fiskarna. Jesus välsignar och förmerar alltså det som hans lärjungar kommer till honom med.

Och detta säger något om hur Jesus, också idag, vill samarbeta med sina lärjungar. Vi människor kan lätt komma in i tankemönster där vi tycker att vi inte har så mycket att erbjuda eller komma med i det ena eller andra sammanhanget. Sådana tankar kan drabba oss såväl i livet i stort, som i vårt liv som lärjungar. Och vem skulle inte känna så om man hade 15000 gäster på besök, men bara fem bröd och två fiskar att bjuda på?

Då är det viktigt att komma ihåg det som händer i den här texten idag, nämligen att Jesus välsignar och förmerar det som hans lärjungar kommer till honom med. Lärjungarna ska ge de många människorna något att äta, vilket blir omöjligt med tanke på de knappa resurserna. Det är när lärjungarna ger vad de har till Jesus, som det omöjliga blir möjligt, och de många människorna kan bli mättade. Så är det också för oss som är hans lärjungar idag. Ge det du har till Jesus, och låt honom ta hand om det till synes omöjliga.

Förbön

Käre Gud, du som är herre över himmel och jord, tack att du välsignar och förmerar det som vi av hjärtat ger till dig. Vi ber dig: hjälp oss att alltmer överlämna vårt liv och det vi bär på till dig: vår familj, våra vänner, vår glädje, vår oro, vår historia och vår framtid. Käre far, tack att du både kan och vill ta emot det.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: