2020-03-25: Kvällsandakt

Onsdag, 25 Mars, 2020
Psalm 773 – ”Känn ingen oro”
Bön

Käre Herre, nu är jag här. Hjälp mig att verkligen vara närvarande. Tätt intill dig, som också är här. Kom till mig med din helige Ande och tala de ord som min själ längtar efter. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Jesaja 41:8-10

”Israel, du min tjänare, Jakob, som jag har utvalt, ättling till Abraham, min vän, du som jag hämtade från jordens ände, kallade från dess bortersta hörn – till dig sade jag: Du är min tjänare, jag har utvalt dig, jag förskjuter dig inte. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”

Betraktelse

Kvällens läsning kommer från profeten Jesaja, en i raden av de många profeter som vid olika tillfällen under Gamla Testamentets tid var verksamma och förmedlade budskap från Gud till Israels folk. Jesaja var verksam mellan cirka 740 och 700 före Kristus, en tid präglad av krig och oroligheter, och Jesaja bok innehåller många välkända bibelord och profetior om Kristus. (Se t. ex. Jes 52:13-53:12 om Herrens lidande tjänare).

Lite förenklat kan man säga att Israels profeter i huvudsak förmedlade två sorters budskap från Gud: Å ena sidan varnar Gud sitt folk genom sina profeter när de är på väg bort från honom. Å andra sidan tröstar Gud sitt folk när de befinner sig i nöd och fara. Med andra ord: Gud talar genom sina profeter alltid sådana ord som hans folk behöver höra, och Guds syfte är alltid att dra sitt folk in i en närmre och djupare gemenskap med sig. Så är det också idag.

Dagens versar från Jesaja bok är tydliga ord till tröst. Även om de har minst 2700 år på nacken, så gäller de fortfarande, eftersom dessa ords ursprung, Gud själv, är bortom våra tidskategorier. Har han talat ett ord in i tiden, så gäller de. Och orden från Gud har fortfarande samma bakomvarande syfte: att dra människor in i en närmre och djupare gemenskap med sig själv. Det syftet har Gud också för dig som just läst orden ovan från Jesaja bok.

Det kan du komma att märka särskilt tydligt om du byter ut ”Israel” och ”Jakob” i versarna ovan mot ditt eget namn och läser hela stycket en gång till. Då, när du gör Guds tilltal till ett tilltal till just dig, kan du än tydligare komma att se och förstå Guds syfte med att tala i sitt ord – nämligen att Gud vill förklara sin kärlek till dig och dra dig in i en närmre och djupare gemenskap med honom.

Förbön

Gode och underbare Gud, du som talar de ord som vi så väl behöver höra, tack att ditt ord och dina löften står fast genom tiderna. Tack också, käre far, för att det finns ord från dig att få för varje tid, varje plats, och varje situation. Hjälp oss att i ditt ord hitta fram till de ord som du vill ge till oss, den här dagen, och alla andra dagar.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över allt levande. Kom med räddning till dem som vandrar på farliga vägar, kom med helande till de sjuka, med frid till dem som lever i ofrid. Kom med ditt bröd till de hungrande, med ditt levande vatten till de törstande, med din upprättelse till de förkrossade och nedbrutna. Käre Far, ta allt i din famn, för ditt namns och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. Amen (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: