2020-03-24: Morgonbön

Tisdag, 24 Mars, 2020
Psalm 176 – ”Din klara sol går åter upp”
Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – 1 Petrusbrevet 4:9-11

Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.”

Betraktelse

Du kan tänka på de här orden som en arbetsinstruktion för den här dagen, för här finns uppmaningar till oss som läser: att visa gästfrihet, att tala, att tjäna och att förvalta. En dag i Guds närhet kan vi se på som ett slags arbete – Jesus själv liknar ju tillvaron i Guds rike här och nu vid arbetet i en vingård (Se Matt 20:1-16). Kanske har du någon gång betraktat ditt liv med Gud på det sättet.

Men, det är också bra om du tänker på de här versarna från Första Petrusbrevet inte bara som en arbetsinstruktion, utan också som en verktygslåda, eftersom dagens versar också påminner om att Gud ger oss verktyg att använda i vår tjänst för honom: ord att tala utifrån, nådegåvor att tjäna utifrån, och kraft till att utföra. Vingårdens ägare, som Gud liknas vid i Matteus 20, ger alltså både instruktioner, verktyg och kraft för det arbete han kallar oss till. Av ett helt annat ställe i Bibeln anar vi att en annan tanke som Gud har för vår tjänst för honom är arbetsglädje: Psaltaren uppmanar oss att tjäna Herren med glädje (Ps 100:2).

Allra sist i dagens text beskrivs syftet och målet med allt detta: att låta Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus, för hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. När vi förhärligar Gud, uppmärksammar hans härlighet, tackar och ärar honom, då ger vi Gud det som tillkommer honom. Då ger vi Gud ett gott svar på allt det goda han gjort och gör för oss. För vi kan göra mycket för Gud, men aldrig mer än vad han har gjort och gör för oss. Men vi kan alltid visa honom vår tacksamhet.

Kanske är det vår tacksamhet till Gud som kan bli kanalen för hans kraft till oss ut i tjänst idag? Om så blir fallet kan vi se fram en riktigt bra dag i tjänst för Gud, också den här dagen.

Förbön

Nådefulle Gud, du som kallar oss till förvaltande av och tjänst för ditt rike, vi ber dig: hjälp oss att idag upptäcka nya former och nya djup av din nåd. Vägled oss med din helige Ande så att vi ser vad vi har att utföra i din tjänst idag. Visa oss de verktyg du har tänkt för vårt arbete, kom med din glädje och kraft till utförandet.

Vi ber idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen. (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: