2020-03-23: Morgonbön

Måndag, 23 Mars, 2020
Psalm 249 – ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”
Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig, låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Hebréerbrevet 10:23-24

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.”

Betraktelse

För varje dag, för varje tid och för varje människa finns och behövs det särskilda påminnelser som det är gott att få höra. För den tid som nu är, och för den som vill leva i Guds närhet, tror jag att dessa två versar från Hebréerbrevet 10 kan vara en sådan god påminnelse.

I den tid som nu är behöver vi påminna oss om att orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, bekänna honom som är vårt hopp – för vår egen skull, för våra sammanhangs skull och för Guds rikes skull. Och vi ska göra det, eftersom han som gav oss löftena är trofast. Guds löften till den mänsklighet han älskar, och Jesu löfte till varje människa om att den som kommer till mig skall jag inte visa bort (Joh 6:37) gäller också i den här tiden och just den här dagen. Eftersom han som har gett oss löftena är trofast.

En liten arbetsbeskrivning, för att detta fasthållande vid hoppet inte bara ska förbli inom oss, utan också kunna ta sig uttryck runt omkring oss, kommer i dagens andra vers: Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Fasthållandet vid honom som är vårt hopp kan få ett utlopp i hur vi förhåller oss till och bemöter människor runt omkring oss, kända så väl som okända.

Gud vill idag sända oss påminnelser om sin kärlek och trofasthet, men kan också komma att sända människor i vår väg som vi särskilt behöver ge akt på och uppmuntra. Gud vill idag påminna människor om sin kärlek och trofasthet, och ibland kallar han dig och mig att vara ombud för just detta.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, du som ser mig helt igenom och känner till allt det som är jag: Jag tackar dig att du också den här dagen vill hjälpa mig att orubbligt hålla fast vid det hopp jag har i dig. Jag ber dig: låt mig idag få vara ett vittne om din trofasthet och kärlek för människor jag möter.

Herre, kom idag till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: